Last ned
Kontakt oss

Her har du en oversikt over tilgjengelige gratis guider, sjekklister og artikler du kan laste ned for å få faglig påfyll og innsikt. 

Sjekkliste/Guide Internrevisjon

Vi opplever at flere virksomheter har utfordringer med å komme i gang med interne revisjoner. For å gjøre arbeidet litt lettere for din bedrift, har vi i 4human utarbeidet en mal for sjekkliste og rapport for interne revisjoner. Malen tilpasser du slik at den passer til din virksomhet, og sjekkliste – punktene til den enkelte revisjon.

Guide: Slik håndterer du hendelsesrapportering i renovasjonsbransjen

Renovasjonsbransjen spiller en avgjørende rolle i å sikre en ren og bærekraftig fremtid. I denne guiden vil vi utforske hvordan hendelsesrapportering kan bidra til å løse utfordringene i denne bransjen.

Sjekkliste : 10 punkter for avviksbehandling i renovasjon

I enhver organisasjon er god avviksbehandling avgjørende. Denne sjekklisten inneholder 10 essensielle punkter som understreker hvorfor effektiv håndtering av avvik er så viktig. Få med deg nøkkelpunktene.

Sjekkliste: Risikostyring for renovasjonsbransjen

Risikostyring handler om å identifisere, analysere og håndtere potensielle trusler og muligheter som kan påvirke organisasjonens mål. I renovasjonsbransjen spenner disse risikoene bredt, fra sikkerhet og helse for arbeidere til miljøpåvirkning og kostnadsoverskridelser. I denne sjekklisten vil vi fokusere på viktige aspekter av risikostyring og hvordan de kan anvendes for å oppnå bærekraftig avfallshåndtering.

Sjekkliste: Implementering av bærekraft i bankbransjen

Bærekraft har blitt et stadig viktigere tema i dagens samfunn, og bankbransjen spiller en sentral rolle i overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Denne sjekklisten har som mål å gi en oversikt over nøkkelprinsipper og steg som banker kan ta for å integrere bærekraft i deres virksomhet. Videre utforsker den hvordan kvalitetsledelsessystemer utgjør en avgjørende faktor i denne prosessen.