Sjekkliste for implementering av bærekraft i bankbransjen

Bærekraft har blitt et stadig viktigere tema i dagens samfunn, og bankbransjen spiller en sentral rolle i overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Banker har muligheten til å påvirke positiv forandring gjennom sine investeringer, utlån og operasjonelle praksiser. 

Denne sjekklisten har som mål å gi en oversikt over nøkkelprinsipper og steg som banker kan ta for å integrere bærekraft i deres virksomhet. Videre utforsker den hvordan kvalitetsledelsessystemer utgjør en avgjørende faktor i denne prosessen. 

.