Aktivitetsplanlegger

Hvorfor bruke Aktivitetsplanlegger i TQM Enterprise?

Alle virksomheter planlegger og oppretter en plan over de rutiner, oppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året. Men hvem har ansvaret for disse aktivitetene? Og hvilke oppgaver skal gjennomføres til enhver tid?

Det er ikke alltid like lett å få oversikt på alt som skal skje i en stresset jobbhverdag, men for å gjøre jobben enklere for deg har vi i 4human TQM utviklet vår egen aktivitetsplanlegger i ledelsessystemet TQM Enterprise. Modulen vil gi deg en enkel, organisert og strukturert oversikt over virksomhetens aktiviteter, hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene, og når disse gjennomføres.

aktivitetsplanlegger i TQM Enterprise

Reduser risiko med god Aktivitetsplanlegging

Aktivitetsplanleggeren er integrert med prosesshierarkiet. Modulen kan benyttes til alle typer frekvente aktiviteter, og er med på å redusere risiko for tap av planlagte aktiviteter, som eksempelvis ved at ansatte sier opp.

Ryddig og enkelt å bruke

Du kan planlegge vernerunder, interne revisjoner, og andre faste møter, for å deretter legge dem inn som aktiviteter i modulen. Aktivitetene blir automatisk lagret i skyen, så du behøver ikke tenke på å opprette nye Excel- eller Word-dokumenter.

Fordeler med Aktivitetsplanlegging

 • Alt lagret på ett sted i skyen
 • Mindre administrasjonsstress
 • Mer fokus på dine rutiner og oppgaver
 • Ryddig og enkelt å registrere aktiviteter
 • Organisert oversikt over virksomhetens aktiviteter

Viktige funksjoner med aktivitetsplanlegger i TQM Enterprise

 • Koble aktivitetene til arbeidsprosessene i løsningen
 • Start en aktivitetsgenerator flere år frem i tid
 • Definere hovedaktiviteter og delaktiviteter
 • Koble egne aktivitetsansvarlige til hoved- og delaktiviteter
 • Påminnelser sendes ut via epost
 • Alle «Mine aktiviteter» har egen side
 • Gruppering på organisasjonsnivåer
 • Simulert årshjul
 • Gode søkemuligheter
 • Enkel tilgang til hurtigknapper
 • Aktivitetene kan eksporteres til Excel og PDF
 • Automatisk ny visning når aktivitet klikkes for utført

Aktivitetsplanlegger tilgjengelig på App

Lei av å fyre opp PC’en hver gang du skal registrere revisjoner og andre aktiviteter? Med vår TQM App kan du legge inn og registrere valgte aktiviteter på Aktivitetsplanleggeren, uansett hvor du er. Med et par tastetrykk får du enkel oversikt over din virksomhets aktiviteter og oppgaver, og når de gjennomføres.

APP`en er tilgjengelig i Android og iOS-format.

Modulen støtter ISO-krav

Modulen støtter blant annet disse kravene i ISO 9001:

Modulen for styring av Aktiviteter kan blant annet benyttes til å sette opp en aktivitetsplan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen – §5 annet ledd nr 8 i Internkontrollforskriften.

 • Punkt 9.2.1 Intern revisjon
 • Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om ledelsessystemet for kvalitet
 • Punkt 9.3 Ledelsens gjennomgang

Organisasjonens ledelse skal gjennomgå ledelsessystemet for kvalitet med planlagte mellomrom for å sikre at det er kontinuerlig er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt og i tråd med organisasjonens strategiske retning.

TQM Enterprise, en moderne aktivitetsplanlegger

TQM Enterprise er i dag en av Norges og Europas mest fremtredende og moderne SaaS-løsninger, som benyttes av både små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Med TQM Enterprise får du 9 integrerte moduler + vår egen TQM APP. Løsningen støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Med TQM Enterprise får du blant annet

 • Egne maler for brukerprofiler
 • Plug-in av samtlige styringssystem
 • Enkle metoder for flytting av prosessområder
 • Dashboard med valgfrie og valgbare «Widgets»
 • Maskinell kopiering av prosesskart til andre enheter

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?