Kompetansekartlegging

Mange organisasjoner ønsker å kartlegge hvilken kompetanse som er nødvendig for de ansatte som utfører arbeid under organisasjonens styring. Med denne modulen får dere full oversikt over all relevant kompetanse i virksomheten.

Modul støtter blant annet dette kravet i ISO 9001:

 • Punkt 7.2

Organisasjonen skal

 1. Fastslå kompetansen som er nødvendig for personene som utfører arbeid under organisasjonens styring, og som påvirker prestasjonen og virkningen til kvalitetssystemet for kvalitet.
 2. Sikre at disse personene har kompetanse tilegnet gjennom passende utdanning, opplæring eller erfaring
 3. Der det er relevant, treffe tiltak for å erverve nødvendig kompetanse og evaluere virkningen av tiltakene som er truffet
 4. Oppbevare relevant dokumentert informasjon som bevis på kompetansen

Fleksibel løsning

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Viktige funksjoner i modulen

 • Automatisert kontroll for gyldighet, f.eks på sertifikater. (Grønt, gult og rødt)
 • Integrert med andre moduler
 • Vurdér kompetansen i firmaet vs mål med GAP status
 • Den ansattes samlede kompetanse vs mål med GAP status
 • Gode søk i flere varianter
 • Mulig å knytte til Prosesser, Roller, Utdanning etc
 • Automatisert utskrift av CV’er
 • Legge til sertifikater, kursbevis, vitnemål, bilde
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk
 • Støtter krav i ISO 9001 (bl.a. Pkt. 7.2)

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?