Vedlikehold

Faste planlagte tidspunkter med ad hoc aktiviteter for bygg, utstyr og transportmidler. Full kontroll på fast vedlikehold av utstyr. Automatisk varsling blir sendt ut til den ansvarlige for gjennomføring av oppgaven.

Fleksibel løsning

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Konsernstruktur

4human TQM har flere store selskaper på kundelisten. En del av disse selskapene har valgt å sette opp løsningen spesielt i en konsernstruktur.

Viktige funksjoner i modulen

 • Automatisk epost til ansvarlige ved oppgavetildelinger og / eller påminnelser
 • Eskaleringsfunksjonalitet dersom ansvarlige ikke utfører oppgavene
 • Tilrettelagt for bruk innenfor vedlikeholdsstyring av bygg, utstyr og transportmidler
 • Legge inn leverandører og koble disse mot utstyr
 • Gjenbruker prosessområder for å koble utstyr initielt mot prosesser
 • Sette opp faste vedlikeholdsplaner mot utstyr
 • Etablering av vedlikeholdsgrupper (mange utstyr mot en gruppe) for vedlikehold
 • GPS posisjonering av utstyr
 • ad hoc vedlikehold
 • Direkte avviksregistrering til-/fra vedlikeholdsmodulen
 • Kraftfull søk og statistikk
 • Data fra andre systemer kan importeres via Excel (Eks leverandører og utstyr)

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?