Avviksbehandling

Hvorfor bruke et avvikssystem?

Formålet med et system for avviksbehandling er å gjøre prosessen lettere for deg når du registrerer og håndterer ulike hendelser som oppstår i virksomheten. Et godt avvikssystem vil også gjøre arbeidet med å følge opp hendelsene mer effektivt.

En komplett hendelsesmodul

Med TQM Enterprise får du et moderne og komplett avvikssystem for registrering, behandling og oppfølging av avvik for din arbeidsplass. Systemet har funksjonalitet for å jobbe med alle typer hendelser; avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag.

Vårt mål er å forenkle deres arbeidsdag. Dette hjelper vi dere med gjennom brukervennlig registrering, effektiv behandling, varslingsmuligheter og gode grafiske rapporter.

avviksbehandling i tqm enterprise

Gode rapporteringsmuligheter

Med TQM Enterprise får du oversiktlige og strukturerte rapporter. Dette er en viktig del av arbeidet med forbedring – rapporter og statistikker viser dere enkelt hvilke typer hendelser som er gjentakende.

Gjennom bruk av måleparametere er det enkelt for kunden selv å hente ut statistikker på de parameterne det er viktig å ha god kontroll på.

Hver bruker kan også lage egne utvalg for rapporter de har behov for i arbeidshverdagen.

Rapporter kan åpnes direkte i TQM Enterprise, eller eksporteres til Excel.

I tillegg til å kartlegge forbedringsområder, støtter også verktøyet dere i arbeidet med å dokumentere kostnader – og besparelser.

Integreres med andre moduler

Avvikssystemet kan leveres som en frittstående modul, eller som en integrert del av et komplett ledelsessystem. Som en del av TQM Enterprise, kan hendelser og tiltak i avviksmodulen koples mot elementer i risikomodulen, prosedyrer, dokumenter eller annet.

Et eksempel på dette, kan være at du under en vernerunde oppdager et avvik vil du kunne registrere dette direkte. Avviket fra vernerunden vil bli en del av rapportgrunnlaget i avvikssystemet.

Les gjerne om vår kundes erfaring med vårt avvikssystem.

Skreddersydd for deg som bruker

Et annet viktig grep for å sikre en forenklet arbeidshverdag for våre kunder, er at vi tilbyr et avvikssystem som kan tilpasses deres behov.

Det er blant annet enkelt å tilpasse hva man ønsker skal meldes inn i en avviksregistrering. Kunden har også mulighet til å tilpasse saksbehandlingsgangen.

Dersom dere også bruker TQM App, kan innmeldingen forenkles ytterligere for mobile brukere.

Brukervennlig avvikssystem

I hendelsesmodulen fra TQM gir menyer og søkefunksjonalitet god oversikt, slik at du kjapt finner den informasjonen du er på utkikk etter.

Ved oppsett er det mulig for kunden å legge til hjelpetekster, slik at innmelder enda lettere kan melde inn korrekt informasjon til saksbehandler.

Avviksbehandling i en konsernstruktur

For kunder som ønsker dette, kan også rapporter fra avvikssystemet hentes ut samlet for hele konsern. Å ha alt samlet på denne måten, gir gode tidsbesparelser for oppsett av fullstendige rapporter.

Ekstern innmelding av avvik

For mange virksomheter er kundeoppfølging en viktig del av forbedringsarbeidet. Avviksmodulen vi tilbyr, støtter innmelding av ulike typer hendelser. Vi har allerede kunder som bruker dette som en innmeldingskanal eksempelvis for kundeklager og forbedringsforslag.

De eksterne innmeldingene blir en del av rapportgrunnlaget i avvikssystemet.

Avvikssystem som oppfyller kravene fra ISO 9001

Et av de viktigste kravene i ISO 9001 er å kunne dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, samt uttrykke effekten av tiltakene. Dette er standard funksjonalitet i vår avviksmodul.

Hvorfor er god avviksbehandling viktig?

Å ha fokus på arbeidet med avvik i virksomheten er med på å forebygge gjentakende uønskede situasjoner. Et viktig poeng er selvfølgelig også å kunne ivareta sikkerheten på arbeidsplassen for dine ansatte.

I 4human TQM har vi i tillegg til system, mulighet til å være en faglig støtte for dere som ønsker å få på plass prosesser for en god avvikshåndtering – og kontinuerlig forbedring.

 

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?