Avviksbehandling

Hvorfor bruke et styringssystem for avviksbehandling?

Hva gjør du som leder når avvik oppstår på arbeidsplassen?

Formålet med en modul i avviksbehandling (hendelsesmodulen), er å gjøre prosessen lettere for deg når du registrerer og håndterer sikkerhetsbrudd som oppstår i virksomheten. En slik modul vil også gjøre det mer effektivt for deg å følge opp og korrigere eventuelle brudd.

En komplett hendelsesmodul

Med TQM Enterprise får du en moderne og komplett kvalitetssystem for registrering, behandling og oppfølging av avvik i din arbeidsplass.

Vårt mål er å forenkle din arbeidsdag, derfor kan du med avviksbehandleren i TQM Enterprise dokumentere kontinuerlige forbedringer gjennom brukervennlig registrering, behandling og presentasjon av ulike grafiske fremstillinger. Verktøyet gir deg et stort utvalg av grafiske filtreringsmuligheter med full drilldown-funksjon.

Det er også mulig å vise til data aggregert i konsernstrukturer, eller filtrere data ned til laveste prosessnivå i modulen i dette systemet.

avviksbehandling i tqm enterprise

Gode rapporteringsmuligheter

Med TQM Enterprise finner du oversiktlige og strukturerte rapporteringsmuligheter trygt lagret i skyen. Selv om vi ønsker å gjøre all behandling og lagring så trygt som mulig ved å nettopp bruke et skysystem, ønsker vi også å tilpasse oss for deg som bruker. Derfor tilrettelegger vi for at du kan hente ut oversiktlige og detaljerte rapporter fra avviksbehandleren i TQM Enterprise.

Du kan føre inn og lagre rapportene på selve systemet, men du kan også konvertere rapporter og analyser til Excel, Word, PDF og HTML-filer.

Integreres med andre moduler

Avviksbehandleren i TQM Enterprise kan også integreres med andre moduler, som f.eks Risikomodulen, slik at du kan få oversikt over de forskjellige modulene. Eksempelvis vil integrasjonen gjøre at du får enkel oversikt over en registrert hendelse.

Flere hundre tusen registrerte hendelser har bidratt til at våre kunder har fått en forsterket konkurransekraft gjennom systematisk og dokumentert forbedringsarbeid.

Skreddersydd for deg som bruker

Med TQM Enterprise ønsker vi å tilpasse oss for deg som kunde, og ikke omvendt. Derfor er det viktig at vårt system skreddersys så langt det lar seg gjøre for deg som enkeltbruker.

I hendelsesmodulen får du enkel oversikt over menyer og hurtigknapper, slik at du kjapt kan finne den informasjonen du er på utkikk etter. For å spare din tid, har vi for eksempel opprettet en hurtigknapp til Lovdata, uten at du trenger å søke deg frem og tilbake på Google eller andre søkemotorer.

Fordeler med avviksbehandling

 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter og kan se overordnet statistikk for alle selskapene
 • Innsynsrettigheter kan åpnes mellom underselskaper og avdelinger
 • Mulighet for å melde avvik på tvers av selskapene
 • Spar tid med å ha alt på en og samme plass
 • Full oversikt over enkelthendelser
 • Enkel registrering av avvik
 • Lettere å følge opp avvik

Viktige funksjoner med avviksbehandling i TQM Enterprise

 • Integrert med risikomodulen. Viser potensiale/«worst case» i registrert hendelse
 • Registrering og behandling av alle typer hendelser
 • Dynamiske muligheter for oppsett av KPI-parametre overordnet og nedstrøms
 • Enorme søkemuligheter
 • Mulighet for å legge til valgfrie felter som automatisk vises i søkebildet
 • Kjapp tilgang via hurtigknapper, f.eks til Lovdata
 • Diverse vedleggsmuligheter
 • Innebygd teksteditor
 • Valgfri tekst på informasjonsikoner for veiledning til utfylling av felter
 • Effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Dokumentasjon av kostnader
 • Eksportmuligheter, Excel, PDF og Word
 • Stort utvalg av grafiske filtreringsmuligheter med full drilldown-funksjon
 • Grafisk dashbord med drilldown av Min Statistikk

Tilleggsfunksjonalitet for avvikshåndtering

Et av de viktigste kravene i ISO 9001 er å kunne dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, samt uttrykke effekten av tiltakene. I praksis vil dette si at man skal være i stand til å dokumentere effekten av alle implementerte tiltak i arbeidsprosessene.

Modulen støtter disse kravene i ISO 9001

  • Punkt 10 Forbedring
  • Organisasjonen skal bestemme og velge muligheter for forbedring og implementere alle nødvendige tiltak for å oppfylle kunders krav og øke tilfredshet
  • Punkt 10.2 Avvik og korrigerende tiltak
  • Punkt 10.3 Kontinuerlig forbedring

Avvikshåndtering tilgjengelig i App

Det er selvsagt mulig for deg å melde hendelser og avvik via din smarttelefon. Dette er en ideell løsning for personer som ikke har direkte tilgang til PC eller WiFi. Vår TQM App synkroniseres med avviksmodulen, slik at du kan søke, registrere eller utføre oppgaver fra mobile enheter, som for eksempel oppfølging av tiltak.

Applikasjonen er tilgjengelig for både Android og IOS-brukere.

Hvorfor avviksbehandling?

Avviksbehandling eller Avvikshåndtering, sørger for at du kan unngå, og forebygge uønskede situasjoner på din arbeidsplass på en strukturert og effektiv måte. Meningen med å registrere og behandle avvik er å identifisere nettopp disse uønskede situasjonene, gjøre tiltak for å hindre at medarbeidere blir utsatt for skade, og iverksette disse tiltakene.

Prosedyre for avviksbehandling

Formålet med avviksbehandling 

 • Forsvarlig håndtere eventuelle sikkerhetsbrudd i virksomheten
 • Systematisk gå tilbake til «Status Quo» etter et sikkerhetsbrudd i virksomheten
 • Gjøre endringer og nødvendige tiltak for å forhindre fremtidige sikkerhetsbrudd i virksomheten

Når avvik oppstår

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å rapportere eventuelle avvik til deres respektive leder. Det er ledelsen i virksomheten som er ansvarlig for å behandle avvik og implementere nødvendige tiltak.

Dersom det oppdages avvik, må tiltak innsettes og gjennomføres så raskt som mulig. Det må rapporteres til leder hva slags avvik som har dukket opp.

Når avvik behandles

Når det er bestemt hvordan avviket skal behandles, må årsaken til avviket finnes, og korrigerende tiltak må iverksettes. Det er daglig leder som er ansvarlig for gjennomførelsen.

Tiltakene som gjennomføres skal rapporteres på et avviksskjema. Alle ansatte i virksomheten skal informeres om denne prosedyren.

Når avvik skal unngås

Det skal gjøres de nødvendige tiltak for å forhindre at lignende, eller andre avvik forekommer på nytt. Det er leder som er ansvarlig for å implementere disse tiltakene.

Det er din oppgave som leder å sørge for at alle ansatte vet hvordan de skal gå frem dersom avvik oppstår. Alle ansatte skal følge de prosedyrer og retningslinjer som blir lagt frem av ledelsen i virksomheten.

Avviksbehandling i TQM Enterprise

TQM Enterprise er i dag en av Norges og Europas mest fremtredende og moderne SaaS-løsninger, som benyttes av både små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Med TQM Enterprise får du 9 integrerte moduler + vår egen TQM APP. Løsningen støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Med TQM Enterprise får du:

 • Et komplett prosessorientert styringssystem
 • Et system for så vel små bedrifter som større konsern
 • Tett integrasjon mellom de ulike modulene
 • Brukerdashboard med dine viktigste oppgaver
 • WEB-modulene tett integrert med APP for smart-telefon og nettbrett
 • Fullverdig dokumentbehandling med enkel dra-og-slipp funksjonalitet
 • Gode statistikkmuligheter
 • API for integrasjon med dine andre forretningssystemer

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?