Revisjoner

Vi kan hjelpe din virksomhet med planlegging, gjennomføring og rapportering fra internrevisjon, leverandørrevisjoner og revisjoner av kunder.

Hvorfor internrevisjon?

Interne revisjoner er et krav både i forbindelse med sertifisering og i Internkontrollforskriften. I tillegg til at internrevisjon er et krav å være et krav, er det også mye god nytte i å gjennomføre jevnlige internrevisjoner.

Med interne revisjoner vil dere kunne ha kontroll på om ledelsessystemet dere har investert i fungerer som forventet. Da er det snakk om å sjekke at ansatte faktisk bruker systemet, og ikke har laget egne rutiner eller dokumentmaler utenfor systemet.

Typiske spørsmål som også gjennomgås er:

    • Har vi identifisert relevante risiko og tatt hensyn til de
    • Fungerer de tiltakene som er satt inn?
    • Registrerer vi hendelser, og utnytter vi forbedringen i disse?

Hvorfor leverandørrevisjon?

Revisjoner av kritiske leverandører er for mange virksomheter også viktig, spesielt der leverandørene har betydelig innvirkning på kvaliteten på deres produkt- og tjenesteleveranse. For å sikre denne kvaliteten og samtidig opparbeide et godt samarbeid med leverandørene er revisjoner et godt verktøy og et grunnlag for gjensidig forbedring.

Trenger dere bistand til revisjon?

Vi opplever at flere virksomheter ikke har interne ressurser til selv å kunne gjennomføre ulike typer revisjoner selv. I 4human TQM har vi flere erfarne rådgivere som kan hjelpe dere med revisjonene.

Dersom dere ønsker å bygge opp denne kompetansen selv har vi også mulighet til å bistå med dette. Vi har flere rådgivere som er sertifiserte revisjonsledere og er erfarne kursholdere.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og tilbud.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss