Om oss

Hva gjør 4human?

4human er en ledende programvareleverandør som tilbyr HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester.

4human TQM inneholder skybaserte og prosessorienterte ledelsessystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø med over 350 virksomheter som bruker systemene.

I tillegg til system tilbyr vi også rådgivningstjenester og coaching. Vi har en rekke erfarne rådgivere som kan bistå din virksomhet også uten en systemleveranse fra oss. Vi disponerer autoriserte kvalitetesrevisorer knyttet til assistanse for virksomheter som skal sertifiseres.

Vår visjon

Vi ble en del av 4human-gruppen i 2018, og opplever at konsernets visjon også passer TQM godt i sitt ønske om forenkling og effektivisering; We simplify and improve!

Hvem passer våre programvarer for?

4humanTQM har utviklet en løsning som er bransjeuavhengig og passer for alle. Det kan brukes av alle typer bransjer enten om de har behov for ett eller flere systemer. Uavhengig av størrelsen på en virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for alle, uansett om det er 5 – 15000 ansatte. 

Vi følger våre kunder fra start til mål ved implementering av et nytt ledelsessystem! 

Løsningen består av 9 integrerte moduler + en egen TQM APP. Den støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO, ISO 9001:2015, 14001 og 17025. Vi jobber, sammen med våre kunder, med kontinuerlige forbedring av våre funksjoner.

Hvorfor ta i bruk 4human TQM?

Moduler som støtter ISO krav

Enkel og tilgjengelig innmelding

Full oversikt over aktiviteter

Spar tid med alt på en og samme plass

Enkelt og effektiv registrering av data

Ønsker du å vite mer om 4human TQM?

Har du noen spørmål rundt systemet, moduler, ISO-sertifisering, rådgivning eller ønsker en uforpliktende samtale? Ta kontakt med oss her.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss