Om oss

4human TQM leverer prosessorienterte ledelsessystemer for HMS, kvalitet og ytre miljø.

Vi har over 350 virksomheter som bruker våre systemer – både fra privat og offentlig sektor.

I tillegg til system tilbyr vi også rådgivningstjenester. Vi har en rekke erfarne rådgivere som kan bistå din virksomhet også uten en systemleveranse fra oss.

Vi ble medlem av 4human-gruppen i 2018, og opplever at konsernets visjon også passer TQM godt i sitt ønske om forenkling og effektivisering; We simplify and improve!

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss