Support

Vi hjelper deg når du trenger det!

Som navnet vårt tilsier, så er vår visjon å sette mennesket i fokus. Det gjelder selvsagt også support.

Trenger du hjelp? Har det dukket opp uforutsette problemer?

Henvendelser vedrørende support kan sendes til: support@4humantqm.no

 

Du kan også logge inn på vårt eget Support system. Vi hjelper alle våre kunder via 4humans eget supportsystem. Her kan du bl.a legge inn:

  • Endringsønsker
  • Eventuelle problemer
  • Spørsmål

Vi setter oppgaven til en av våre hyggelige rådgivere, som sammen med deg vil forsøke å løse problemet.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO