TQM App

TQM App gjør din virksomhets styrings- og avvikssystem lettere tilgjengelig for alle ansatte. Her er det enkelt å finne frem til aktuelle dokumenter, oppgavelister, sjekklister – og selvfølgelig registrere ulike typer hendelser.

Enkel registrering og oppfølging av hendelser i TQM App

Det er enkelt å registrere avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag i appen.

Arbeidet med innmeldingen effektiviseres ved at innmelder enkelt kan legge til bilde og video – som erstatning for omfattende tekstbeskrivelser.

Virksomheten styrer hva som skal være innholdet på appens startside. Her velger noen å ha fokus på avviksinnmelding, mens andre har oftere bruk for rask tilgang til ulike former for dokumentasjon.

Det ligger også en rekke tilpasningsmuligheter tilgjengelig i innmeldingen av avvik på app. For å gjøre innmelding ute i felt enklere, kan eksempelvis avviksskjema på mobil inneholde færre felter enn på PC.

I tillegg til enkel registrering kan den ansatte også gjennomføre en fullstendig saksbehandling i TQM App.

Unngå glemte oppgaver

Varslingsmuligheter i App reduserer tilfellene hvor viktige oppgaver blir oversett.

Den ansatte velger selv om et varsel kun skal vises i appen, eller at oppgaver skal komme frem som pushvarsler på mobilen.

Nå informasjon fra ledelsessystemet

Ulike typer prosedyrer og dokumenter den ansatte har bruk for gjennom arbeidshverdagen kan enkelt nås fra TQM App. Hvilke dokumenter som synliggjøres i appen kan styres både overordnet fra administrator eller for spesifikke dokumenter av den enkelte bruker selv.

Mange erfarer at enkle skjema- og sjekklister kan erstatte en rekke dokumenter. Med TQM App kan du enkelt gjennomføre vernerunder og SJA med brukervennlig skjema- og sjekklistefunksjonalitet. TQM App har også mulighet for elektronisk signering.

Du kan være trygg på at den enkelte ansatte alltid ser den nyeste versjonen av et dokument, skjema eller sjekkliste. Dette er et viktig poeng dersom det er gjort endringer i HMS-prosedyrer eller prosessbeskrivelser.

Det er for mange viktig å også ha tilgang til dokumenter fra ledelsessystemet på steder uten nettilgang. TQM App har funksjonalitet som støtter dette.

Alle ansatte kan selvfølgelig også fylle ut avviksskjema eller sjekklister offline – som sendes inn når brukeren har nettilgang.

  • Min side – håndterer alle oppgaver på tvers av alle moduler i ledelsessystemet
  • Varslingsmuligheter – for eksempel om bruker bes om en lesebekreftelse får et skjema til utfylling
  • Løpende oppdatering av all informasjon fra ledelses- og avvikssystem til mobil app
  • Viser hver ansattes favoritter; dokumenter, skjema, hendelser
  • Støtter både Android og iOS

Ta gjerne kontakt om du ønsker en demo av vår TQM App – eller om du ønsker å vite mer om hvordan appen henger sammen med hendelsesmodul og ledelsessystem.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du gratis demo?