TQM App

En svært brukervennlig APP som er integrert med webmodulene for Avviksbehandling, Dokumentstyring og Skjema/Sjekkliste. Støtter Android og IOS.

Registrering og oppfølging av hendelser i TQM App

 • Innstillingsmuligheter for ev tvunget registrering av felter
 • Rapportering av alle typer hendelser
 • Dynamiske valg ved registrering (prosess, hendelsestype, alvorlighetsgrad etc)
 • Offline-registrering (som sendes ved internettilgang)
 • Oppfølging av modus (status)
 • Søk på hendelser
 • Vedleggsmuligheter. (eks bilder og måleparametere)
 • Lagre favorittsøk
 • Pushvarsler – bruker varsles om status

Lese dokumenter via mobiltelefonen og nettbrett

 • Løpende synkronisert med prosesstrukturen
 • Full integrasjon med Min oversikt i dokumentmodulen i TQM Enterprise
 • Kan lese alle dokumenter via APP
 • Viser dokumenter til godkjenning – dokumenter kan godkjennes via APP
 • Viser leseforespørsler – kan bekrefte lest dokument via APP
 • Viser favorittsøk

Viktige funksjoner i TQM App

 • APP for enkel rapportering av avvik, observasjoner, forbedringsforslag relatert til kvalitet, HMS og ytre miljø.
 • Løpende synkronisert med prosesstrukturen
 • Pushvarsler – bruker varsles om status
 • Full integrasjon med Min oversikt i TQM Enterprise

Fordeler med TQM App

 • Enkel registrering av hendelser
 • Oversikt over hendelser
 • Finn og les dokumenter
 • Oversikt over viktige dokumenter

Mine hendelser

 • Full integrasjon med Min oversikt i TQM Enterprise
 • Hendelser per rolle, status, datofrist, kalender m.m.
 • Favorittsøk integrert

Registrer avvik

 • Enkel registrering på 1-2-3
 • Fokus på enkelhet
 • Fullintegrert med TQM
 • Kundetilpasning
 • Forhåndsfylt informasjon

Mine dokumenter i Appen

 • Full integrasjon med Min oversikt i TQM Enterprise
 • Viser bl.a dokumenter til godkjenning og leseforespørsel
 • Visning av Favorittsøk på dokumenter

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du gratis demo?