Risikostyring

God risikostyring forebygger uønskede situasjoner i din virksomhet

Som leder må du ofte gjøre valg som påvirker store deler av virksomheten. En stor del av disse beslutningene vil også inneholde en grad av risiko. Med god risikostyring kan du unngå store overraskelser og inngripende utfall.

I HMS-forskriften stilles det også krav til at virksomheter må risikovurdere uforutsette hendelser som kan oppstå på arbeidsplassen. I dette arbeidet skal man også definere hvor sannsynlig det er at de ulike hendelsene oppstår, og hvilke konsekvenser de kan føre til.

Hvorfor bruke et styringssystem med risikostyring?

I TQM Enterprise har vi en egen modul for risikostyring. Risikomodulen forenkler arbeidet med risikostyring, konsekvensvurderinger og gir et viktig oversiktsbilde over risikosituasjonen i din virksomhet.

Med et skybasert ledelsessystem, er det enkelt å holde informasjonen oppdatert – og tilgjengelig for alle ansatte. Modulen har også en god søkefunksjonalitet, som gjør det effektivt å finne relevant informasjon.

Risikosystem tilpasset din virksomhet

Ved implementering av risikomodulen vil våre rådgivere bidra med sin erfaring slik at dere får det risikoverktøyet som passer deres bruk og kompleksitet. Vi tar gjerne utgangspunkt i predefinerte modeller, og tilpasser disse videre etter deres ønsker.

Det er virksomheten selv som definerer oppsett av matrise, og sannsynlighetsskala og benevnelse på disse.

Helhetlig risikostyring

Å jobbe helhetlig med risikostyring gjør at din virksomhet kan være ett steg foran situasjonene som oppstår. Risikoreduserende tiltak kan gjerne igangsettes før konsekvensen har oppstått. Dette fører først og fremst til en tryggere arbeidsplass, men er også et viktig poeng for å kunne redusere tid- og ressursbruk forårsaket av dårligere oversikt i virksomheten.

Ønsker du å jobbe etter ISO 9001, støtter også risikoverktøyet arbeidet med å vurdere muligheter.

God oversikt med fullstendige risikomatriser

Ettersom risikostyringsverktøyet håndterer alle risikoer i virksomheten samlet, kan du enkelt hente frem de utvalgene du trenger innen risiko. Blant annet kan du sortere ut informasjon basert på konsekvensområder som HMS eller kvalitet. Du kan se hvilke risikoer du har ansvar for, og du kan enkelt få oversikt over dine risikoer før og etter gjennomførte tiltak.

risikostyring tqm enterprise

Risikomatrise i TQM Enterprise.Tabellen viser sannsynlighet og konsekvens av et konsekvensområde.

Risikoreduserende tiltak

I risikostyringsmodulen er det også lagt opp til at du kan definere tiltak med ulike ansvarlige. Tiltakene får også en gjennomføringsfrist. Dette gir tiltaksansvarlige bakgrunnen for tiltaket, og det er enkelt å se effekt av gjennomførte tiltak ved neste risikovurdering.

Deres virksomhet kan ved behov også sette opp tiltakskategorier i risikomodulen.

Fordeler ved å bruke risikomodulen i TQM Enterprise

I risikomodulen fra TQM kan du effektivisere risikoarbeidet i store virksomheter. I de situasjonene hvor risikoscenarier er relevant for flere deler av organisasjonen, men hvor tiltak og konsekvenser blir ulike – kan man enkelt kopiere risikoscenarier til flere områder.
Ved å velge risikostyringssystemet som ligger i TQM Enterprise, kan du forenkle dine ansattes arbeidshverdag.

  • Det blir færre systemer å forholde seg til i arbeidshverdagen
  • Virksomheten får færre systemleverandører
  • Dere får et mer fullstendig risikobilde
  • Gode integrasjoner med blant annet dokument– og avvikssystem

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?