Styringssystem gjort enkelt på 1-2-3

 

  • full oversikt over aktiviteter
  • Registrér data enkelt og effektivt
  • Spar tid med å ha alt på én og samme plass
  • Egen APP inkludert i vår løsning TQM Enterprise

Vil du bli en del av 4human?

Vi søker nå 20 kolleger innen rådgivning, support, salg og softwareutvikling som ønsker å hjelpe andre bedrifter med å skape gode arbeidsplasser.

Vår kjernevirksomhet er utvikling og drift av TQM Enterprise. Løsningen er modulbasert med integrert APP, har 9 menyspråk, og kan enkelt konfigureres fra små foretak til store virksomheter med konsernstrukturer.

Med TQM Enterprise får du oversikt over:

Dokumentstyring

Avviksbehandling

Risikostyring

Sjekklister

Kompetanse

Aktivitetsplanlegger

Vedlikehold

Prosjektstyring

Spørreundersøkelser

Book møte med den interaktive kalenderen!

Smart TQM – Implementeringsmetodikk fra A – Å

4human TQM hjelper dere med å etablere eller videreutvikle et ledelsessystem for Kvalitet, Miljø og/eller HMS med en metode vi kaller Smart TQM.

Hvilke krav dette ledelsessystemet skal dekke er avhengig av hvilke krav som stilles til dere. Metoden tilpasses de behovene deres virksomhet har og passer derfor både for små og mellomstore virksomheter.

Samling 1
– Prosesskartlegging
– Etablere struktur og maler
– Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
– Etablere kvalitetspolicy og mål
– Identifisering av aktuelt lovverk
– Etablering av relevant dokumentasjon
– Etablere avviksprosess

Samling 3
– Risikostyring
– Etablere revisjonsprosesser
– Fastsette behov for kompetanse
– Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
– Egen prosess med et sertifiseringprogram
– Uavhengig av 4human TQM AS

Smart TQM – Implementeringsmetodikk fra A – Å

4human TQM hjelper dere med å etablere eller videreutvikle et ledelsessystem for Kvalitet, Miljø og/eller HMS med en metode vi kaller Smart TQM.

Samling 1
– Prosesskartlegging
– Etablere struktur og maler
– Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
– Etablere kvalitetspolicy og mål
– Identifisering av aktuelt lovverk
– Etablering av relevant dokumentasjon
– Etablere avviksprosess

Samling 3
– Risikostyring
– Etablere revisjonsprosesser
– Fastsette behov for kompetanse
– Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
– Egen prosess med et sertifiseringprogram
– Uavhengig av 4human TQM AS

Noen av våre kunder

Vi er stolte av produktet vårt

Våre kunder inspirerer oss til videre utvikling

Sykefraværsoppfølging

Reduser sykefravær og få ansatte tilbake i arbeid raskere. Ledere får oppfølgingsvarsler på E-post og rapporterer enkelt til NAV, via Altinn.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien