Gode rutiner og systemer er avgjørende

I detaljhandelen er det avgjørende å ha gode rutiner og systemer på plass for å sikre sikkerhet og trygghet for både ansatte og kunder. Dessverre kan det være en rekke utfordringer som hindrer effektiv rapportering og håndtering av hendelser. Dette kan føre til at ansatte ikke har nødvendig opplæring og dokumentasjon for å håndtere ulike situasjoner på en trygg og forsvarlig måte, noe som igjen kan føre til potensielle farer og kostnader for bedriften.

TQM løser utfordringer innen Retail

TQM-programvaren kan bidra til å løse noen av disse utfordringene i Retail. Med muligheten til å melde inn hendelser enkelt via app eller QR-kode, blir det mer motiverende for ansatte å rapportere hendelser, og det sparer tid for bedriften i behandlingen av hendelsene. Lederen kan enkelt følge opp behandlingen av hendelsene og gi tilbakemeldinger til innmelderen, noe som gir bedre kommunikasjon og effektivitet i hendelsesbehandlingen.

I tillegg gir programvaren tilgang til instruksjoner online og offline, samt digitale skjemaer for dokumentasjon av opplæring av maskiner og utstyr. Dette bidrar til å sikre at ansatte har nødvendig opplæring og dokumentasjon for å utføre jobben sin på en trygg og forsvarlig måte. Programvaren kan også bidra til å identifisere og håndtere potensielle farer og risikoer i virksomheten, og dermed redusere kostnader og øke sikkerheten.

Samlet sett kan TQM-programvaren bidra til å forbedre sikkerheten, effektiviteten og kvaliteten på tjenestene som tilbys av detaljhandelen, og dermed bidra til økt tillit og tilfredshet hos både ansatte og kunder.

Anbefalte moduler

Dokumentstyring

Styring av prosedyrer, arbeidsinstrukser, håndbøker, dokumentasjon, maler

Avviksbehandling

Vårt verktøy er en viktig støtte i deres arbeid med resultatforbedring.

Skjema og sjekkliste

Lag dine egne sjekklister og skjema. Tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil.

Risikovurdering

Støtter deres arbeid med å unngår eller redusere konsekvensene av uforutsette situasjoner og ulykker.

Vi bistår med rådgivning:

ISO 9001

Vi har i en årrekke bistått virksomheter med å få eksisterende kvalitetssystemer til å fungere såvel som å implementere det for første gang.

ISO 14001

Enten dere ønsker å oppnå sertifisering eller å jobbe i henhold til standarden, vår styrke er å gjøre prosessen så enkel som mulig og sikre at dere kan drifte det videre på selv.

.