GAP-analyse

Hva får du med en GAP- analyse?

Skal din virksomhet ISO-sertifiseres, eller ønsker dere å få kartlagt om dere er i samsvar med krav?

Med en GAP-analyse får din virksomhet oversikt over dokumentasjonen dere har opp mot aktuelle krav. Dette kan være krav i ISO-standarder som ISO 9001 og ISO 14001 eller krav fra kunder eller myndigheter. Denne type gjennomgang kan også væreen god måte å avdekke behov for endringer i eget ledelsessystem, utarbeide en handlingsplan og implementere nye krav, slik at man er godt forberedt til revisjon og resertifisering. GAP-analysen gjennomføres ved at vår kvalitetsrådgiver sammen med dere går gjennom dokumentasjonen og vurderer på et overordnet nivå om dette tilfredsstiller de aktuelle kravene. Eventuelle mangler dokumenteres. Etter en slik analyse anbefaler vi at resultatene presenteres i et ledermøte eller tilsvarende, slik at man sikrer en god forankring av eventuelle behov for endringer hos ledelsen.

Typiske spørsmål vi stiller under arbeidet med en GAP-analyse:

 
  • Hvilke prosesser har dere prosedyrer og rutiner for – og hvilke mangler
  • Fungerer deres eksisterende prosedyrer og rutiner godt nok – og tilfredsstiller de kravene?
  • Hvordan skal dere prioritere arbeidet med det som må dokumenteres og forbedres?
 

Vi tilbyr bistand til GAP-analyse

En GAP-analyse er en god måte å avdekke behov for endringer i eget ledelsessystem, utarbeide en handlingsplan og for å implementere nye krav. På denne måten kan man være godt forberedt til revisjon og resertifisering. Vi i 4human TQM har lang erfaring og mye kunnskap innen fagfeltet og vi bistår gjerne med rådgivning til din virksomhet. Ta kontakt om du har spørsmål om flere detaljer eller ønsker et tilbud.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss