Risikostyring: Sjekkliste for renovasjonsbransjen

Risikostyring handler om å identifisere, analysere og håndtere potensielle trusler og muligheter som kan påvirke organisasjonens mål. I renovasjonsbransjen spenner disse risikoene bredt, fra sikkerhet og helse for arbeidere til miljøpåvirkning og kostnadsoverskridelser. I denne sjekklisten vil vi fokusere på viktige aspekter av risikostyring og hvordan de kan anvendes for å oppnå bærekraftig avfallshåndtering.

.