TQM Enterprise

4human TQM tilbyr prosessorienterte ledelsessystem for bedrifter

Vi leverer prosessorienterte ledelsessystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 450 virksomheter i privat og offentlig sektor. Med ledelsessystemet TQM Enterprise får du full kontroll, styring, og kontinuerlig forbedring av din virksomhet. Vi følger deg som kunde fra start til mål ved implementering av et nytt ledelsessystem!

Hvorfor ledelsessystem?

Et ledelsessystem hjelper deg med å holde oversikt, planlegge og gjennomføre aktiviteter på én og samme plass, i tillegg til gode rapporteringsmuligheter. Gode og oversiktlige systemer hjelper deg med å gjøre din jobbhverdag lettere og mer effektiv, slik at du kan rette søkelys på andre viktige oppgaver.

Hvem må ha et ledelsessystem?

Alle virksomheter kan implementere et ledelsessystem, enten det er snakk om små eller store bedrifter. Det er ikke obligatorisk, men velger du å anskaffe en lignende metode vil det kun slå ut positivt for de fleste virksomheter, da alle har behov for en systematisk organisering og styring for å nå de krav og mål som er satt.

Krav til ledelsessystem

For sertifiserte organisasjoner stiller ISO-standardene og evt. andre standarder krav til ledelsessystemets innhold. Systemet skal være et verktøy i arbeidet med kontinuerlige forbedringer og hjelpe organisasjonen til å dokumentere sitt arbeid. Det er viktig at oppsettet tilpasses den enkelte virksomhet, slik at systemet blir et effektivt hjelpemiddel det daglige arbeidet.

Hvordan velge ledelsessystem?

Her har du 11 tips
Det er flere spørsmål som dukker opp når du skal velge deg ut et ledelsessystem. Når du og din virksomhet velger å investere i et slikt system, er det viktig å få involvert hele ledelsen. I tillegg må du tenke på brukervennlighet, se på tilgangsmuligheter og sørge for at systemet har god funksjonalitet.

Hvorfor bruke TQM Enterprise?

TQM Enterprise er i dag en av Norges og Europas ledende SaaS-løsninger. Vårt moderne og skybaserte ledelsessystem benyttes av små, mellomstore og store virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Løsningen består av 9 integrerte moduler + en egen TQM APP. Løsningen støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO, ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Hva tilbyr vi i TQM Enterprise?

Dokumentstyring

Oversikt og kontroll med prosessene i din virksomhet. Gjennom denne modulen kan du enkelt laste inn viktige dokumenter inn til systemet med «dra og slipp-funksjonen» fra Windows Utforsker. Du kan synkroniseres modulen med vår 4human App, slik at du kan søke på dokumenter og utføre oppgaver fra din mobiltelefon.

TQM App

Gjør din virksomhets styrings- og avvikssystem lettere tilgjengelig for alle ansatte. Her er det enkelt å finne frem til aktuelle dokumenter, oppgavelister, sjekklister – og selvfølgelig registrere ulike typer hendelser.

Risikostyring

Forebygger uforutsette hendelser inntreffer på din arbeidsplass. En skybasert og moderne modell i risikostyring vil hjelpe deg langt på vei med å unngå uforutsette situasjoner og eventuelle faremomenter. Risikomodulen er integrert med avviksmodulen.

Avviksbehandling

Registrer avvik, og forbered prosessene ved hjelp av kraftfulle og effektive grafiske analyser. Et fokusområde i denne modulen er å vise til kontinuerlig forbedring gjennom brukervennlig behandling og registrering av ulike grafiske fremstillinger. Et viktig krav i blant annet ISO 9001, er å dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, i tillegg til å uttrykke effekten av tiltakene. Du skal være i stand til å dokumentere effekten av alle gjennomførte tiltak i arbeidsprosessene.

Aktivitetsplanlegger

Brukes til aktiviteter av interesse i virksomheten, og reduserer risiko for tap av planlagte aktiviteter, som for eksempel ved at ansatte slutter i jobben. Planlegg vernerunder, interne revisjoner og andre faste møter, og registrer dem som aktiviteter i denne modellen. Modulen kan brukes til å sette opp en plan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen.

Kompetanse

Å kartlegge ansattes erfaringer, kompetanse, og sertifikater kan fort bli en tung prosess. I denne modulen kan du kartlegge hvilken kompetanse dine ansatte innehar, og hvilken kompetanse som er relevant for at arbeidet kan utføres på riktig og effektiv måte i virksomheten. Med denne modulen får dere full oversikt over all relevant kompetanse i selskapet.

Vedlikehold

Oppretthold både god og høy driftssikkerhet med systematisk vedlikehold. Med modulen kan du sende ut automatiske e-poster til ansvarlige ved tildeling av oppgaver, og du kan sette opp faste vedlikeholdsplaner knyttet mot utstyr.

Prosjektdokumentasjon

Gir deg muligheten for å planlegge, håndtere og styre med prosjektplanleggeren. Funksjonaliteten gir deg muligheten for å opprette prosjekter med tilhørende underprosjekter, hvor du kan arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt.

Sjekklister

Lag dine egne tilpassede skjemaer- og sjekklister. Med vår sjekkliste kan du blant annet opprette analyser, registrere huskelister, og legge til sjekkliste ved onboarding.

Spørreundersøkelser

Med modulen i spørreundersøkelser, kan du opprette interne undersøkelser eller måle hvor fornøyde dine kunder eller ansatte er. Når det gjelder eksterne spørreundersøkelser, så varierer behovet. Enkelte standarder, som eksempelvis ISO 9001, krever at sertifiserte virksomheter skal måle kundetilfredsheten.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?