Sjekklister

Moderne og skybaserte sjekklister med TQM Enterprise

Med vår skjemamodul kan du enkelt lage dine egne skjema og sjekklister. Sjekklistene er tilgjengelig i alle flater, og kan fylles PC, nettbrett eller på mobil med vår TQM App.

Der din virksomhet tidligere har brukt sjekklister på papir, kan dere nå med vår skjemamodul logge sjekklistene direkte inn i et digitalt system. Dette bidrar til færre feilregistreringer og en mer effektiv arbeidshverdag med bedre kontroll på diverse sjekklister.

Sjekklisten gjør det enkelt å:

 • Opprette sjekklister for vedlikehold
 • Gjennomføre vernerunder
 • Ledelsens gjennomgang
 • Internrevisjon
 • Sjekklister for nyansettelser
 • Planlegge kvalitetssikring av ett eller flere prosjekter

Ettersom det er enkelt for virksomheten å opprette sjekklistene selv, kan modulen også effektivisere arbeidet med varemottak, leverandørevalueringer og andre oppgaver.

Muligheter i sjekklister

Ved oppstart får dere med en rekke standard sjekklister i modulen som er klare til bruk. Dette er sjekklister for vernerunder, sikker jobb analyse (SJA), internrevisjon og ledelsens gjennomgåelse.

Når dere setter opp egne sjekklister, har modulen en rekke tilgjengelige funksjoner:

 • Du kan legge til et signaturfelt for digital signering
 • Smart funksjon for gjentagende oppgaver – du kan angi frekvens for når skjemaet skal fylles ut
 • Du kan opprette skjema hvor flere ansatte kan legge til informasjon
 • Du kan legge til ulike filer i sjekklisten ved utfylling – bilder eller andre dokumenter
 • Dere kan lage en skjemamal som gjenbrukes videre i organisasjonen
 • Dere kan velge hvilke felt som skal være obligatoriske
 • Integrert med TQM App
 • Skjema og sjekklister kan eksporteres til Word, Excel eller PDF
sjekklister i tqm enterprise

Sjekklister som støtte i arbeidshverdagen

Når du tilbyr dine ansatte muligheten til å jobbe med digitale skjemaer og sjekklister, gir du også dine ansatte muligheten til å forenkle og effektivisere kvalitetssikringsarbeidet på arbeidsplassen.

Du som bruker får et varsel når du har et skjema til utfylling. Det er også mulig for alle ansatte å hente frem skjema de har tilgang til – eller de ansatte kan selv velge hvilke skjema de trenger å ha lett tilgjengelig i TQM App.

Les mer om TQM App her.

Sjekklister er med på å effektivisere oppgaver og gjøre rutiner enklere, noe som er med på å redusere mulighetene for eventuelle feil i virksomheten.

Ved å jobbe med digitale skjema og sjekklister på denne måten, får din virksomhet bedre kontroll på innmeldingene. Du som leder blir trygg på at dine ansatte gjennomfører nødvendig avsjekk og oppgaver i gitte prosesser – og du får en god oversikt over eventuelle forbedringsområder.

Hvordan lage en god sjekkliste?

Det viktigste med en god sjekkliste er naturlig nok at listen har et formål – og at den hjelper dine ansatte med en enkel og effektiv utfylling.

Skjemamodulen har mange muligheter for å designe smarte sjekklister; Du kan velge mellom enkle listevisninger og tabeller. Vi har også tilgjengelig ulike typer sjekkbokser for flervalg, envalg og ulike typer skalaer.

En god sjekkliste bør inneholde:

 • Et klart formål
 • Gode hjelpetekster
 • Tydelige valg
 • Være tilgjengelig på riktig språk
 • Varslinger til innmelder når obligatoriske felt ikke er fylt ut

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?