Sjekklister

Moderne og skybaserte sjekklister med TQM Enterprise

Med denne skjemamodulen kan du enkelt lage dine egne og personlige sjekklister. Fyll dem ut på PC, nettbrett eller fra din mobiltelefon. Med vår 4human skjema- og sjekkliste kan du blant annet enkelt:

 •  Opprette analyser
 •  Registrere huskelister
 •  Legge til bilder med sjekklistene
 •  Opprette sjekklister for vedlikehold
 •  Gjennomføre revidering av skjema
 •  Legge til sjekkliste ved nyansettelser
 •  Planlegge kvalitetssikringen i ett eller flere prosjekter
 •  Du får full oversikt over eventuelle avvik som gjentar seg i virksomheten

Hvorfor bruke et kvalitetssystem for sjekklister?

Enkelte arbeidsprosesser kan ofte være tunge og krevende. Da blir det fort vanskelig å holde en god og enkel oversikt over prosessene i selskapet.
Ved å bruke digitale skjemaer- eller sjekklister, vil du forbedre og effektivisere kvalitetssikrings-arbeidet på din arbeidsplass.

Du vil i tillegg til å få bedre kontroll over arbeidet, også kunne avdekke og dokumentere eventuelle feil som finner sted, og dermed hindre at disse feilene oppstår på nytt. Sjekklister er med på å effektivisere oppgaver og rutiner enklere, noe som er med på å redusere mulighetene for eventuelle feil i virksomheten.

sjekklister i tqm enterprise

Viktige funksjoner i våre sjekklister

 • Stor dynamikk
 • Integrert med vår APP
 • Flere tilgjengelige språk
 • Flere personer kan signere
 • Egen teksteditor er tilgjengelig
 • Elektronisk bekreftelse som signatur
 • Tilpass egne skjemaer i ønsket design
 • Påminnelser til ansvarlig for gjennomføring
 • Sett opp planlagte frekvenser for gjennomføring
 • Del skjemaer og sjekklister internt i virksomheten
 • Du kan også eksportere data til Word, Excel eller PDF

Implementer din digitale sjekkliste!

Vår sjekkliste passer til alle virksomheter, enten om din bedrift er en liten, men ambisiøs start-up, eller allerede er et veletablert selskap med et godt fotfeste i markedet.

En skybasert sjekkliste hjelper deg med å holde orden på dine daglige aktiviteter, slik at du kan ha full fokus på dine daglige gjøremål. Hvorfor gjøre det komplisert med rotete papirdokumenter, og uendelige Excel- eller Word-dokumenter når du kan ha alt på en plass?

Krav til sjekklister

Det viktigste er at listen har et formål, og at den opprettes for å forenkle og effektivisere arbeidet i din virksomhet.

En sjekkliste bør likevel:

 • Være interaktiv (teksteditor)
 • Være enkel å bruke (brukervennlig)
 • Lagres digitalt på en skybasert plattform
 • Kunne deles med andre internt i selskapet
 • Gi deg bedre oversikt over kvalitetssikrings-arbeidet
 • Avdekke og dokumentere eventuelle feil som oppstår innad
 • Kunne eksporteres til andre formater dersom ønskelig (Word, Excel, PDF)

Opprett sjekklister rett fra mobilen!

Du kan også fylle ut sjekklister i vår egen TQM Enterprise APP. Fra din smarttelefon kan du enkelt registrere sjekklister fra hvor som helst, og når som helst. Vær likevel oppmerksom på at APPen må være synkronisert med TQM Enerprise før den kan brukes.

APP`en er tilgjengelig i både Android og iOS-format.

TQM Enterprise gjør din hverdag enklere

Når du har bestemt deg for å implementere et kvalitetssystem, gjenstår beslutningen om hvordan dette ledelsessystemet skal styres. Da er det viktig at du velger deg ut et verktøy som best passer for din virksomhet.

Med TQM Enterprise fra 4human får du en komplett SaaS-løsning innenfor helhetlig kvalitetsstyring. I dag fremstår TQM Enterprise som en av Norges mest fremtredende SaaS-løsninger, som benyttes av virksomheter i både privat og offentlig sfære. Med TQM Enterpise kan du blant annet benytte deg av plug-in av samtlige moduler, maler for brukerprofiler, dashboard med valgfrie “widgets” og enkle metoder for flytting av prosessområder.

Med TQM Enterprise får du blant annet:

 • Egne maler for brukerprofiler
 • Plug-in av samtlige styringssystem
 • Enkle metoder for flytting av prosessområder
 • Dashboard med valgfrie og valgbare «Widgets»
 • Maskinell kopiering av prosesskart til andre enheter

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?