Utvidet bruk av avviksmodulen gir økt verdi

Referanse 4human TQM Bingsa Gjenvinning AS

Avviksmodulen fra 4human TQM har hjulpet Bingsa Gjenvinning AS med økt inntjening, forbedret informasjon til kunder og større tillit hos naboer og velforening.

Bingsa Gjenvinning AS jobber med avfallsbehandling i Ålesund kommune. Fra 2022 er Bingsa Gjenvinning og Årim ett selskap, størsteparten av de ansatte blir da renovatører som kjører husholdningsavfall, samt maskinførere som behandler avfallet før videre behandling. Ansatte fra Årim implementeres i systemet fra starten av 2022. Systemet fra 4human TQM er en viktig støtte i en rekke oppgaver for de ansatte gjennom arbeidsdagen.

– Vi bruker hendelsesmodulen veldig bredt. Blant annet bruker vi den i mottakskontrollen for avfall, og alle avvik på avfallskvalitet går inn i avvikssystemet, forteller HMS- og kvalitetskoordinator Kjetil Larsen Hagen.

Etter at virksomheten fikk implementert avvikssystemet fra 4human TQM, har avvikssystemet tatt over for tidligere manuelle oppgaver hvor feil lettere kunne oppstå.

– Nå er det maskinføreren som melder inn på stedet selv. Det er enkelt å sende inn avvik sammen med bilde fra mobilen.

Første trinn i saksbehandlingen er å gå raskt gjennom de innmeldte sakene og se om innmeldingen bør følges opp eller ikke. Videre knytter han sakene opp mot måleparameter, og kan på denne måten enkelt se hvor hovedvekten av feilene oppstår.

Når vi ser gjentagende feil i avfallssorteringen kundene har gjort, bruker vi dette datagrunnlaget for å forbedre informasjonen ut til kunder ytterligere. Av og til er det jo feil kunden lett kan unngå, men hvor vi har oppdaget at informasjonen fra oss ikke har vært god eller tydelig nok.

Overskudd tilbake til innbyggerne

Fra å gå med underskudd tidligere, er nå også Bingsa Gjenvinnings AS en virksomhet leverer et overskudd tilbake til kommunen.

Fått større tillitt i publikum

Hagen forteller også om at systemet fra 4huamn TQM har ført til økt tillitt i nabolaget. Nå kan de som bor rundt anlegget melde inn om trafikkfarlige situasjoner og om de opplever dårlig lukt fra anlegget.

– Før ble veldig få saker meldt inn til oss, men nå får vi muligheten til å faktisk følge opp det de rundt oss her opplever av problemer. Vi har etter disse innspillene vært med på kampanjer for tryggere skolevei og delt ut reflekser til de som har skoleveien her.

Videre har innmeldingene fra publikum gjort at Hagen har kunnet følge opp meldinger om dårlig lukt fra anlegget i nærområdet på dagen. Ettersom Bingsa holder til i et industriområde, har det vist seg flere ganger at det ikke alltid er avfallsanlegget lukten kommer fra. I tillegg får virksomheten også bedre oversikt over egne luktutslipp. Dette arbeidet har gitt gode tilbakemeldinger fra velforeningen i området.

– Vi tar innmeldingen seriøst, og jobber knallhardt for at vi skal ha et godt rykte.

– TQM har høy kompetanse i alle ledd

Kjetil Larsen Hagen sier han opplever 4human TQM som en leverandør med kompetanse i alle ledd. De opplever alltid å få hjelp fra leverandøren når de ber om dette.

– Det er også veldig viktig for oss at de er en leverandør som ikke alltid er enig med oss! For eksempel om jeg ber om endringer som de ser kan sette kjepper i hjulene for en ISO-sertifisering senere, da får jeg beskjed om dette – og så finner vi en annen løsning.

Bingsa Gjenvinning har vært kunde av 4human TQM siden starten på 2020. Hagen sier de gleder seg til å fortsette utviklingen av systemet.

Kjetil Larsen Hagen. Foto: Kristin Stoylen

– Jeg føler vi har blitt veldig godt kjent med systemet i tiden vi har hatt det. Vi oppdager hele tiden nye bruksområder. Og egentlig er det sånn at systemet ikke har noen begrensinger, begrensningene ligger i kompetansen på vår bruk av systemet.

Del innlegg:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss