Ble sertifisert på tre standarder på elleve måneder

Kundereferanse referanse 4human TQM NEL Hydrogen logo web

11 måneder etter avgjørelsen om at virksomheten skulle sertifiseres, var NEL Hydrogen sertifisert på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Revisor fra DNV ga bedriften fem av fem mulige poeng da de nylig integrerte en ny lokasjon på sertifikatet. 

NEL Hydrogen bestemte seg i 2019 for å sertifisere seg på standardene for kvalitetsledelse ISO 9001, ytre miljø ISO 14001 og arbeidsmiljø ISO 45001. Motivasjonen for å bli sertifisert var todelt.  

– For det første var en sertifisering nødvendig for å kunne levere på en rekke kontrakter. I tillegg måtte et system på plass for å støtte firmaets planer for å vokse på en effektiv måte, sier Support Director Bente Hallingstad. Hun har ansvaret for arbeidet med kvalitetskontroll, HMS, HR og compliance i bedriften. 

Siden de startet prosessen med å bygge opp styringssystem og få på plass et godt avvikssystem har de økt med over 50 prosent i antall ansatte. 

– Hjelpen vi fikk av 4human TQM da vi skulle starte prosessen mot sertifisering var virkelig gull. Gjennom noen gode og effektive workshops med Smart TQM fikk vi raskt en struktur for arbeidet på plass, og vi fikk ledergruppen med oss. Motivasjonen vi fikk fra dette var helt avgjørende for å kunne gjennomføre implementeringen av systemet, sier Bente Hallingstad.  

Aktiv bruk av styringssystemet 

Systemet ble implementert raskt, og sertifiseringen ble nådd på imponerende kort tid. Likevel klarte bedriften samtidig å bygge opp et aktuelt system som stadig er et viktig arbeidsverktøy for bedriften. TQM Enterprise er et viktig grunnlag for månedlige rapporteringer til ledergruppen.  

– Hver måned går vi gjennom prosesser og prosedyrer, og ser på om de er i bruk og om det er gjort forbedringer. Avviksregistreringene er også en viktig del av rapporteringen og forbedringsforslag blir brukt til videreutvikling av produktene våre. I tillegg bruker vi systemet til ledelsens gjennomgåelse to ganger i året. 

Både hendelsesmodulen, arbeidsinstrukser og prosedyrer er i aktiv bruk av alle ansatte i bedriften. Med mobil app er et enkelt å registrere avvik og hendelser i produksjonen. Gjennom to år er det meldt inn rundt 1500 ulike typer hendelser fra i dag 120 ansatte. 

Stabilt system og pålitelig leverandør 

Bedriftens erfaring med 4human TQM som leverandør har vært veldig positiv. Tilbakemeldingen er at de har opplevd en god support med raske tilbakemeldinger. Endringsønsker som blir lovet i «i neste versjon» blir levert som lovet. 

– Det er også et veldig stabilt system, og det er vi veldig avhengig av. Vi har skift her også på natta, og da er det viktig at systemet har god oppetid døgnet gjennom, legger QA Manager Ingrid Flåta til. 

De opplever TQM Enterprise som et intuitivt system som det har vært enkelt å implementere. 

– Det er et enkelt system, og det er jo også en av våre kjerneverdier i NEL Hydrogen – simplicity is the key, sier Bente Hallingstad.   

Del innlegg:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Takk for i år!

Det var et godt oppmøte og nydelig stemning på TQM brukerforum! Tusen takk til dere som gjorde dette til nok en minneverdig opplevelse og for flere flotte

Brukerforum 2023 i Drammen

Hvert år inviterer vi våre kunder til TQM brukerforum. På TQM Brukerforum byr vi på to dager med oversikt over nyheter i våre verktøy, spennende

Vi søker DevOps utvikler!

Er du typen som liker å skape og utvikle? 4human TQM søker DevOps Utvikler! 4human TQM leverer ledelsessystemer for HMS, kvalitet og risiko. Vi har

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss