God struktur på omfattende dokumentasjon med 4human TQM

Med en rekke krav fra store leverandører, kunder innen offentlig sektor og sykehus, er det viktig for Ortomedic AS å ha god styring og struktur på dokumentasjonen i styringssystemene.

Ortomedic AS, inkludert datterselskap i Sverige, består av 68 ansatte som omsetter for rundt 500 millioner kroner. Firmaet er distribusjon- og salgsorganisasjon for medisinske produkter og mikroskop. Driftsdirektør Arvid Tjomsland beskriver virksomheten som en viktig samarbeidspartner og en del av kundenes verdikjede.

– Da er det viktig at kunden får riktig produkt til riktig tid. Vi leverer kritiske varer og avansert utstyr til sykehus, og må også påse at vi har rett fagkompetanse på plass hos kunden, sier Tjomsland.

Bedriften ble tidlig sertifisert på standardene for kvalitet, men fikk behov for ytterligere struktur da selskapet vokste og styringssystem for miljøstandarden også skulle implementeres. Valget for styrings– og avvikssystem falt da på 4human TQM.

– Med TQM Enterprise fikk vi bedre kontroll på dokumentene, og det ble enkelt å strukturere dokumentene etter verdikjeden vår. Det gjøre det også pedagogisk enkelt for oss å introdusere nyansatte til systemet. Alle skjønner hvor de finner hva i systemet, og vi har fått bekreftet gjennom disse årene at 4human TQM var et riktig valg for oss.

Rask implementering av ny enhet

Morselskapet i Norge har hatt TQM Enterprise som system siden 2012. Dette var enkelt å utnytte for en rask implementering av nytt selskap i Sverige. Den nye organisasjonen kunne kopiere strukturen som allerede var på plass, og kan arbeide effektivt med sammenfallende krav.

Kundereferanse 4human TQM AS. Arvid Tjomsland, driftsleder i Ortomedic AS.
Arvid Tjomsland er driftsleder i Ortomedic AS.

– Det har gitt mange gode synergier å bygge videre på det vi hadde. Blant annet kan vi kjøre et samordnet revisjonsløp, og det er enkelt for revisor å orientere seg i dokument- og prosesstrukturen.

Systemet er bygget opp rundt en konsernstruktur, og gir mulighet for landsspesifikke samsvarsvurderinger når kravene er ulike. Salgs- og arbeidsprosesser i selskapene er derimot i større grad like.

Støtter effektivisering av driften

– TQM Enterprise er et av de verktøyene vi bruker for å nå de målene og strategiene selskapet har. For å utføre og levere på de målene selskapene har må vi ha gode arbeidsprosesser. Det å jobbe effektivt internt, ha definerte prosesser og jobbe konsistent, gjør oss mer effektive. Også forbedring gjennom hendelsesmodulen er sentral for oss.

Arvid Tjomsland beskriver standarden på plattformen som veldig god. Han opplever også at 4human TQM kompetansemessig er en viktig samarbeidspartner for Ortomedic.

– Det er viktig for oss at vi kan innhente kompetanse fra 4human TQM når vi trenger det – vi opplever at 4 Human TQM leverer god bistand både på tekniske spørsmål og når det kommer til implementeringen av våre styringssystemer.

Del innlegg:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

Brukerforum 2023 i Drammen

Hvert år inviterer vi våre kunder til TQM brukerforum. På TQM Brukerforum byr vi på to dager med oversikt over nyheter i våre verktøy, spennende

Vi søker DevOps utvikler!

Er du typen som liker å skape og utvikle? 4human TQM søker DevOps Utvikler! 4human TQM leverer ledelsessystemer for HMS, kvalitet og risiko. Vi har

Gratis guide og sjekklister

Nå kan du laste ned guider og sjekklister. Vi har satt oss sammen og opprettet nedlastbare guider og sjekklister til bruk for deg og din

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss