Styrking av bankers overholdelse av finanskrav gjennom bærekraftige praksiser

Da de norske finanskravene ble publisert, var det ingen enkel oppgave for norske banker. Disse nye kravene representerer en rekke utfordringer når det gjelder å etterleve kravene samtidig som de skal fremme bærekraftige praksiser.

Utfordringer som manglende dokumentasjon og rapportering, utilstrekkelig risikostyring, feil i behandling av personopplysninger, og svak internkontroll og revisjon er noen av de mest vanlige problemene. Men, hvordan kan sikre at man oppfyller alle regulatoriske krav, fremmer bærekraft og unngår kostbare feil?

Løsningen kan være å implementere et robust kvalitetssystem . Les under om hvordan dette systemet kan hjelpe:

1. Manglende dokumentasjon og rapportering: Eksisterer det utfordringer med å sikre korrekt og fullstendig dokumentasjon av alle transaksjoner, samt å rapportere mistenkelige aktiviteter til Finanstilsynet.

  • Automatisere dokumentasjonsprosesser: Dokumentstyringssystemet har en definert prosessflyt som sørger for korrekt dokumenthåndtering.
  • Integrere rapporteringssystemer: Avvikssystemet kan leveres som en integrert del av et komplett ledelsessystem. Som en del av TQM Enterprise, kan hendelser og tiltak i avviksmodulen koples mot elementer i risikomodulen, prosedyrer, dokumenter eller annet.

2. Utilstrekkelig risikostyring: Effektiv risikostyring er kritisk for bankenes økonomiske stabilitet. Et kvalitetssystem kan forbedre risikostyringen ved å:

  • Tilby risikostyringsmoduler: Disse modulene hjelper til med å identifisere, måle og styre ulike typer risiko, inkludert kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.
  • Automatisere oppfølging og rapportering: Dette sikrer at risikoer overvåkes og rapporteres systematisk
  • Bruke risikoanalyseverktøy: Verktøyene muliggjør kontinuerlig vurdering og håndtering av risikoer.

3. Feil i behandling av personopplysninger: Banker er pålagt å følge strenge regler for personvern og databeskyttelse i henhold til GDPR. Kvalitetssystem hjelpe med:

  • Personvern og databeskyttelse: Med våre sertifikater er dette viktige retninglinsjer vi som leverandør og systemansvarlig følger. 4human TQM er sertifisert på 4 standarder: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27018 og ISO 27701
  • Kryptering og sikkerhetstiltak: 4human TQM Beskytter sensitive data mot uautorisert tilgang.

4. Utilstrekkelig internkontroll og revisjon: Sterke internkontrollsystemer og regelmessige revisjoner er essensielle for å sikre etterlevelse av regulatoriske krav. Har du et kvalitetssystem kan det bidra med:

  • Robuste internkontrollsystemer: Støtter opprettelse og vedlikehold av systemer som sikrer etterlevelse.
  • Revisjon: Hjelper med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av revisjoner.
  • Korrigerende tiltak: Identifiserer og implementerer korrigerende tiltak for å rette opp feil og mangler raskt og effektivt.

Ved å implementere et kvalitetssystem kan banker styrke sine prosesser og systemer, redusere risikoen for feil, fremme bærekraft og sikre full etterlevelse av finanskravene. Dette er ikke bare et spørsmål om å unngå bøter og juridiske problemer, men også om å bygge tillit hos kunder og styrke omdømme.

Vil du vite mer om hvordan 4human TQM kan hjelpe deg?  Ta kontakt med oss for en demo og se hvordan vi kan bidra til å løfte ditt selskap til nye høyder når det gjelder kvalitet, bærekraft og etterlevelse.

Ønsker du å vite mer?

Last ned vårt webinaropptak og få verdifull innsikt i hvordan våre avanserte verktøy effektivt og pålitelig hjelper banksektoren med å navigere regelverket. Sikre solid risikohåndtering og optimal internkontroll med 4human TQM sine løsninger. 

Del innlegg:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-post
Utforsk

Relaterte innlegg

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ta kontakt med oss