SaaS-løsning for HMS, Kvalitet og Ytremiljø

Vår kjernevirksomhet er utvikling og drift av TQM Enterprise. Løsningen er modulbasert med integrert APP, har 9 menyspråk, og kan enkelt konfigureres fra små foretak til store virksomheter med konsernstrukturer.

Vår kjernevirksomhet er utvikling og drift av TQM Enterprise. Løsningen er modulbasert med integrert APP, har 9 menyspråk, og kan enkelt konfigureres fra små foretak til store virksomheter med konsernstrukturer.

Avviksbehandling

Prosessforbedring ved hjelp av kraftfulle grafiske analyser.

Prosessorientert dokumentstyring

Styring og kontroll med prosesser og prosedyreverk.

Risikostyring

Reduser risiko i kritiske prosesser.

Skjema og sjekkliste

Lag dine egne skjemaer kjapt og enkelt. Eks sjekklister.

Spørreundersøkelser

Interne undersøkelser eller måling av kundetilfredshet.

Aktivitetsplanlegger

Reduser risiko for tap av planlagte aktiviteter.

Vedlikehold

Oppretthold høy driftssikkerhet med systematisk vedlikehold.

Kompetanse

Styring og kontroll med gyldige sertifikater og kompetanse.

Mobil Applikasjon

Brukervennlig APP som er integrert med flere web-moduler.

Ønsker du en demo?

Smart TQM – Implementeringsmetodikk fra A – Å

4human TQM hjelper dere med å etablere eller videreutvikle et ledelsessystem for Kvalitet, Miljø og/eller HMS med en metode vi kaller Smart TQM.

Hvilke krav dette ledelsessystemet skal dekke er avhengig av hvilke krav som stilles til dere. Metoden tilpasses de behovene deres virksomhet har og passer derfor både for små og mellomstore virksomheter.

Samling 1
– Prosesskartlegging
– Etablere struktur og maler
– Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
– Etablere kvalitetspolicy og mål
– Identifisering av aktuelt lovverk
– Etablering av relevant dokumentasjon
– Etablere avviksprosess

Samling 3
– Risikostyring
– Etablere revisjonsprosesser
– Fastsette behov for kompetanse
– Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
– Egen prosess med et sertifiseringprogram
– Uavhengig av 4human TQM AS

Smart TQM – Implementeringsmetodikk fra A – Å

4human TQM hjelper dere med å etablere eller videreutvikle et ledelsessystem for Kvalitet, Miljø og/eller HMS med en metode vi kaller Smart TQM.

Samling 1
– Prosesskartlegging
– Etablere struktur og maler
– Fastsette roller, myndighet og ansvar

Samling 2
– Etablere kvalitetspolicy og mål
– Identifisering av aktuelt lovverk
– Etablering av relevant dokumentasjon
– Etablere avviksprosess

Samling 3
– Risikostyring
– Etablere revisjonsprosesser
– Fastsette behov for kompetanse
– Plan for opplæring i ledelsessystem

Sertifisering
– Egen prosess med et sertifiseringprogram
– Uavhengig av 4human TQM AS

Noen av våre kunder

Vi er stolte av produktet vårt

Våre kunder inspirerer oss til videre utvikling

Sykefraværsoppfølging

Reduser sykefravær og få ansatte tilbake i arbeid raskere. Ledere får oppfølgingsvarsler på E-post og rapporterer enkelt til NAV, via Altinn.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien