Prosjekt

Funksjonaliteten gir mulighet for å opprette prosjekter med underprosjekter og gir kunden mulighet til å arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt. Hvert prosjekt har en ansvarlig person, og dokumenter som er knyttet til et prosjekt får status som Ikke påbegynt, Under arbeid og Avsluttet.

Fordeler med prosjektplanlegging

 • Ansvarliggjøring pr prosjekt
 • Integrert med andre moduler (eks benyttelse av prosjektmaler fra Dokumentmodul)
 • Tillater opplasting av MS Office og PDF filformat
 • Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Versjonshåndtering
 • Statusangivelse
 • Godkjenningsfunksjon
 • Arkiveringsmuligheter (støtter ikke kravene til sak/arkiv løsninger)
 • Varslingsfunksjonalitet

Prosjektfunksjonaliteten er en tileggsfunksjon til blant annet modulene for dokumentstyring, avviksbehandling og risikostyring.

Avvik knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til avviksmodulen

 • Melde hendelser direkte på et prosjekt
 • Prosjekteier kan saksbehandle og lukke hendelsen (overstyre prosesseier)
 • Knytte prosjekt direkte til et sted eller prosess
 • Funksjonaliteten er tilgjengelig i APP’en

Risiko knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til risikomodulen

 • Mulig å risikovurdere hvert prosjekt

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKTINFO

Ønsker du Gratis Demo?