4human TQM tilbyr prosessorienterte kvalitetssystem for bedrifter

4human TQM leverer prosessorienterte kvalitetssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 virksomheter i privat og offentlig sektor. Med ledelsessystemet TQM Enterprise får du full kontroll, styring, og kontinuerlig forbedring av din virksomhet. Vi følger deg som kunde fra start til mål ved implementering av et nytt ledelsessystem!

Hvorfor kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem hjelper deg med å holde oversikt, planlegge og gjennomføre aktiviteter på én og samme plass, i tillegg til gode rapporteringsmuligheter. Gode og oversiktlige systemer hjelper deg med å gjøre din jobbhverdag lettere og mer effektiv, slik at du kan rette søkelys på andre viktige oppgaver.

Hvorfor bruke TQM Enterprise?

TQM Enterprise er i dag en av Norges og Europas ledende SaaS-løsninger. Vårt moderne og skybaserte ledelsessystem benyttes av små, mellomstore og store virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Løsningen består av 9 integrerte moduler + en egen TQM APP. Løsningen støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, som eksempelvis ISO, ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Hva tilbyr vi i TQM Enterprise?

Dokumentstyring

Styring og kontroll med prosesser.

Les mer

Avviksbehandling

Prosessforbedring ved hjelp av kraftfulle grafiske analyser.

Les mer

Risikostyring

Unngå og forebygg uforutsette situasjoner med risikostyring.

Les mer

Sjekklister

Lag dine egne sjekklister kjapt og enkelt.

Les mer

Kompetanse

Styring og kontroll med gyldige sertifikater og kompetanse.

Les mer

Aktivitetsplanlegger

Reduser risiko for tap av planlagte aktiviteter.

Les mer

Vedlikehold

Oppretthold høy driftssikkerhet med systematisk vedlikehold.

Les mer

Prosjektstyring

Planlegg, håndtér og styr med vår prosjektplanlegger.

Les mer

Spørreundersøkelser

Interne undersøkelser eller måling av kundetilfredshet.

Les mer

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem, også kjent som et styrings- og ledelsessystem, er et nytteverktøy som sørger for at arbeid blir gjennomført ved å følge de mål eller krav som har blitt satt av virksomhetens ledelse. Et slikt system skal hjelpe bedriften med å registrere prosesser og aktiviteter i virksomheten, hvor du som leder kan få oversikt hvordan prosessene fører frem. Dette gjelder alt fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

Hva skal et kvalitetssystem inneholde?

 • Dokumentstyring
 • Risikostyring
 • Avviksbehandling
 • Sjekklister
 • Aktivitetsplanlegger
 • Kompetansekartlegging
 • Vedlikeholdsverktøy (valgfritt)
 • Prosjektstyring (valgfritt)
 • Spørreundersøkelser (valgfritt)

Kvalitetssystemer

Dokumentstyring

Med en modul i dokumentstyring kan du få oversikt og kontroll med prosessene i din virksomhet. Gjennom denne modulen kan du enkelt laste inn viktige dokumenter inn til systemet med «dra og slipp-funksjonen» fra Windows Utforsker.

Du kan synkroniseres modulen med vår 4human App, slik at du kan søke på dokumenter og utføre oppgaver fra din mobiltelefon.

Risikostyring

Med modulen i risikostyring forebygger du at uforutsette hendelser inntreffer på din arbeidsplass. En skybasert og moderne modell i risikostyring vil hjelpe deg langt på vei med å unngå uforutsette situasjoner og eventuelle faremomenter.

Risikomodulen er integrert med avviksmodulen.

Avviksbehandling

En modul i avviksbehandling hjelper deg med å registrere avvik, og forberede prosessene ved hjelp av kraftfulle, men effektive grafiske analyser. Et av fokusområdene med denne modulen er å stadig vise til kontinuerlige forbedringer gjennom brukervennlig behandling og registrering av ulike grafiske fremstillinger.

Et av de viktigste kravene i blant annet ISO 9001, er å dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, i tillegg til å uttrykke effekten av tiltakene. Dette betyr at du skal være i stand til å dokumentere effekten av alle gjennomførte tiltak i arbeidsprosessene.

Aktivitetsplanlegger

Aktivitetsplanleggeren brukes til aktiviteter av interesse i virksomheten, og reduserer risiko for tap av planlagte aktiviteter, som for eksempel ved at ansatte slutter i jobben.

Planlegg vernerunder, interne revisjoner og andre faste møter, og registrer dem som aktiviteter i denne modellen. Modulen kan brukes til å sette opp en plan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen.

Sjekklister

Med modulen i sjekklister, kan du lage dine egne tilpassede skjemaer- og sjekklister. Med vår sjekkliste kan du blant annet opprette analyser, registrere huskelister, og legge til sjekkliste ved onboarding.

Kompetansekartlegging

Å kartlegge ansattes erfaringer, kompetanse, og sertifikater kan fort bli en tung prosess. Med modulen i kompetansekartlegging kan du kartlegge hvilken kompetanse dine ansatte innehar, og hvilken kompetanse som er relevant for at arbeidet kan utføres på riktig og effektiv måte i virksomheten. Med denne modulen får dere full oversikt over all relevant kompetanse i selskapet.

Prosjektstyring

I motsetning til de øvrige modulene, er ikke prosjektstyring, vedlikeholdsverktøyet og spørreskjema like relevant for styring i det daglige. Det betyr ikke at de ikke kan være nyttige verktøy.

Modellen Prosjektstyring gir deg muligheten for å planlegge, håndtere og styre med prosjektplanleggeren. Funksjonaliteten gir deg muligheten for å opprette prosjekter med tilhørende underprosjekter, hvor du kan arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt.

Vedlikehold

Med vedlikeholdsverktøyet kan du opprettholde både god og høy driftssikkerhet med systematisk vedlikehold.
Med modulen kan du sende ut automatiske e-poster til ansvarlige ved tildeling av oppgaver, og du kan sette opp faste vedlikeholdsplaner knyttet mot utstyr.

Spørreundersøkelser

Enkelte virksomheter har forskjellige behov når det gjelder tilbakemeldinger eller trivselsundersøkelser i egen organisasjon. Med modulen i spørreundersøkelser, kan du opprette interne undersøkelser eller måle hvor fornøyde dine kunder eller ansatte er.

Når det gjelder eksterne spørreundersøkelser, så varierer behovet. Enkelte standarder, som eksempelvis ISO 9001, krever at sertifiserte virksomheter skal måle kundetilfredsheten.

Hvem må ha et kvalitetssystem?

Alle virksomheter kan implementere et ledelsessystem, enten det er snakk om små eller store bedrifter.
Det er ikke obligatorisk, men velger du å anskaffe en lignende metode vil det kun slå ut positivt for de fleste virksomheter, da alle har behov for en systematisk organisering og styring for å nå de krav og mål som er satt.

Krav til kvalitetssystem

Det er ikke noe krav til hva kvalitetssystemet skal inneholde, men ved en sertifisering er det krav til innhold.
Systemet skal til syvende og sist være et nyttig verktøy for selskapet det gjelder. Det er viktig at oppsettet til enhver tid tilpasses virksomheten, slik at systemet og prosedyrene ikke blir gjort mer omfattende enn det det er grunnlag for.

Kvalitetssystem eksempel

Hvordan velge kvalitetssystem? Det er flere spørsmål som dukker opp når du skal velge deg ut et kvalitetssystem. Hva skal vi velge? og hvilke moduler bør vi implementere? hvor mange i selskapet skal ha tilgang? og hva slags bistand kan vi få?

Når du og din virksomhet velger å investere i et slikt system, er det viktig å få involvert hele ledelsen. I tillegg må du tenke på brukervennlighet, se på tilgangsmuligheter og sørge for at systemet har god funksjonalitet.

Fordeler med kvalitetssystem

 • Mellomledere kan gi gode rapporter
 • Rutiner og prosedyrer blir ivaretatt og revidert
 • Dokumentering av selskapets mål, policyer og retningslinjer
 • Ansatte har lett tilgang til informasjon om sine arbeidsoppgaver

Fordeler med TQM Enterprise

 • Stort antall menyspråk
 • Maler for brukerprofiler
 • Plug-in av samtlige moduler
 • Dashbord med valgfrie «widgets»
 • Enkle metoder for flytting av prosessområder
 • Svært enkel overføring av ansvar med historikk
 • Gjennomgående GDPR kompabilitet i alle moduler
 • Maskinell kopiering av prosesskart til andre enheter
 • Omfattende automatisert tilgangsstyring via grupper
 • Prosesseierskap forankres (pr operativ aktivitet/prosess)
 • Automatisk pålogging (SSO/AD med brukersynk, SSO/Google, SSO/MS Azure)
 • Dynamiske navnevariabler for org. nivåer, prosesser, farger, skriftstørrelser etc
 • Prosesskart settes opp kun 1 gang, og benyttes gjennomgående for alle moduler
 • Svært enkelt å konfigurere for små og store virksomheter, inkl konsernstrukturer

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien