Modulkurs: Risiko

AKTUELLE TEMAER INNEN RISIKOMODULEN

Administrator er systemeieren i TQM Enterprise og har en sentral rolle i oppbygging og vedlikehold av løsningen.

Administrator er ofte den i virksomheten som setter system­innstillingene, administrerer brukere og deres tilganger, endrer prosesskart og iverksetter eller vedlikeholder ulike deler av funksjonaliteten i TQM Enterprise. Det vil i forkant av kurset bli sendt ut en forespørsel der deltagerne gis anledning til å komme med ønsker om temaer.

Aktuelle temaer

  • Innstillinger
  • Tiltakstyper
  • Risikoelementer
  • Scenariotyper
  • Scenariomaler
  • Sannsynlighet og konsekvenser
  • Risikoprosessen; fra registrering til aksept av risiko
  • Søk og statistikk

 Målgruppe

  •  Administratorer
  •  Prosessanavarlige

Dato

des 20 2021
Expired!

Tid

08:00 - 22:00

Kostnad

2,900.00

Mer info

Påmelding
Kategori
Påmelding