Åpenhetsloven - 4human

4human skal ikke bare levere Software i verdensklasse, men også ta hensyn til åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at 4human og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheter påvirker verden. 

Åpenhetsloven skal bidra til redusert risiko for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Les 4human sin Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven i 4human gruppen her.