Prosjektplanlegging

For planlegging, håndtering og styring
Få demo

Prosjektplanlegging

For planlegging, håndtering og styring
Få demo

Funksjonaliteten gir mulighet for å opprette prosjekter med underprosjekter og gir kunden mulighet til å arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt. Hvert prosjekt har en ansvarlig person, og dokumenter som er knyttet til et prosjekt får status som Ikke påbegynt, Under arbeid og Avsluttet.

Fordeler med prosjektstyring

 • Ansvarliggjøring pr prosjekt
 • Integrert med andre moduler i styringssystemet 
 • Tillater opplasting av MS Office og PDF filformat
 • Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Versjonshåndtering
 • Statusangivelse
 • Godkjenningsfunksjon
 • Arkiveringsmuligheter (støtter ikke kravene til sak/arkiv løsninger)
 • Varslingsfunksjonalitet

Prosjektstyring er en tileggsfunksjon til blant annet modulene for dokumentstyring, avviksbehandling og risikostyring.

Avvik knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til avviksmodulen

 • Melde hendelser direkte på et prosjekt
 • Prosjekteier kan saksbehandle og lukke hendelsen (overstyre prosesseier)
 • Knytte prosjekt direkte til et sted eller prosess
 • Funksjonaliteten er tilgjengelig i APP’en

Risiko knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til risikomodulen

 • Mulig å risikovurdere hvert prosjekt

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien