GAP-analyse

Få gjennomgang av den dokumentasjonen dere har i dag, mot aktuelle krav.
.

Revisjoner

Vi hjelper med planlegging og gjennomføring av revisjoner.
.

Kurs

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innenfor kvalitet, miljø, risikostyring og HMS.
.

Våre produkter

 • Implementering av styringssystem (TQM Enterprise)
 • Oppsett av prosessdesign
 • Produktopplæring (moduler og funksjoner)
 • Kursvirksomhet – TQM Enterprise
 • Anbefale moduler i forhold til kundens behov og resultatmål
 • Rådgiving av parameteroppsett (årsaker/konsekvenser) i hendelsesrapportering
 • Oppsett iht. beste praksis som gir betydelige effektiviseringsgevinster
 • Bistå beste praksis i kontinuerlig forbedring (hendelsesbehandling)
 • Rådgiving for effektiv samhandling og rapportering i konsernstrukturer
 • Workshop / foredrag kvalitetsfaglige temaer
 • Bistand risikokartlegginger (TQM Enterprise)
 • Bistand til gjennomføring av spørreundersøkelse (TQM Enterprise)
 • Bistand sertifiseringsprosesser, eks ISO 9001
 • Prosjektledelse i forbindelse med ISO sertifisering
 • Prosesskartlegging iht ulike standarder, eks ISO 9001:2015
 • GAP analyse før ISO sertifisering
 • Utarbeide detaljert prosjektplan for sertifiseringsprosess
 • Kursvirksomhet (eks ISO standard, Risikostyring, beste praksis, osv)
 • Bistand risikokartlegginger (eks arbeidsoperasjoner)
 • Samsvarsvurderinger
 • Internrevisjoner
 • Leverandørrevisjoner
 • Bistå med Kvalitetslederrollen

Fortsatt ikke sikker på om 4human TQM er riktig for deg?

Vi innehar høy kompetanse og har dyktige fagfolk til å bistå deg med så godt som alle leder- og HR-relaterte spørsmål. Ta kontakt med oss.

Du blir garantert fornøyd

Support

Våre hyggelige og imøtekommende ansatte på kundeservice gjør alt som skal til for at du skal bli fornøyd.

Konsulenter

Våre konsulenter og prosjektledere har høy kompetanse og lang erfaring innen faget.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien