Om TQM Enterprise

Historien til TQM Enterprise
Få demo

Om TQM Enterprise

Historien til TQM Enterprise
Få demo

Historikk

Første versjon av TQM Enterprise ble utviklet i 2002, og var Norges første SaaS-løsning innenfor helhetlig kvalitetsstyring.

I perioden 2014 – 2016 ble applikasjonen konvertert til nyeste teknologiplattform, og samtidig utvidet med nye moduler og integrert APP.

TQM Enterprise fremstår i dag som en av Norges og Europas ledende SaaS-løsninger, og benyttes innenfor stort utvalg små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Viktige funksjoner i TQM Enterprise

 • Stort antall menyspråk
 • Maler for brukerprofiler
 • Plug-in av samtlige moduler
 • Dashbord med valgfrie «widgets»
 • Enkle metoder for flytting av prosessområder
 • Svært enkel overføring av ansvar med historikk
 • Gjennomgående GDPR kompabilitet i alle moduler
 • Maskinell kopiering av prosesskart til andre enheter
 • Omfattende automatisert tilgangsstyring via grupper
 • Prosesseierskap forankres (pr operativ aktivitet/prosess)
 • Automatisk pålogging (SSO/AD med brukersynk, SSO/Google, SSO/MS Azure)
 • Dynamiske navnevariabler for org. nivåer, prosesser, farger, skriftstørrelser etc
 • Prosesskart settes opp kun 1 gang, og benyttes gjennomgående for alle moduler
 • Svært enkelt å konfigurere for små og store virksomheter, inkl konsernstrukturer

Generelt

Løsningen består av 9 integrerte moduler + APP, støtter internkontoll (IK) og ulike prosesstandarder, eks ISO ISO 9001:2015, 14001 og 17025.

Konfigurering av et foretak gjenomføres i løpet av kort tid. Det samme gjelder for komplekse konsernstrukturer der et fellesområde kan dele originaldokumentene med foretakene via automatiske publiseringer nedstrøms eller horisontalt.

4human TQM ønsker at våre kunder lykkes med implementeringen, slik at man opplever økt forenkling, forbedring og ev økt konkurransekraft.

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien