Modulkurs: Risiko

4human TQM

Aktuelle temaer innen Risikomodulen

Administrator er systemeieren i TQM Enterprise og har en sentral rolle i oppbygging og vedlikehold av løsningen.

Administrator er ofte den i virksomheten som setter system­innstillingene, administrerer brukere og deres tilganger, endrer prosesskart og iverksetter eller vedlikeholder ulike deler av funksjonaliteten i TQM Enterprise. Det vil i forkant av kurset bli sendt ut en forespørsel der deltagerne gis anledning til å komme med ønsker om temaer.

Aktuelle temaer

  • Innstillinger
  • Tiltakstyper
  • Risikoelementer
  • Scenariotyper
  • Scenariomaler
  • Sannsynlighet og konsekvenser
  • Risikoprosessen; fra registrering til aksept av risiko
  • Søk og statistikk

 Målgruppe

  •  Administratorer
  •  Prosessanavarlige

Informasjon

Kursdatoer:

26. mai kl 12.30

16. juni kl 12.30

Pris: 2.900 kr

 

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien