Avviksbehandling

Prosessforbedring ved hjelp av kraftfulle grafiske analyser.

Dokumentstyring

Styring og kontroll med prosesser og prosedyreverk.

Risikostyring

Reduser risiko i kritiske prosesser.

Skjemamodul

Lag dine egne skjemaer kjapt og enkelt. Eks sjekklister.

Spørreundersøkelser

Interne undersøkelser eller måling av kundetilfredshet.

Aktivitetsplanlegger

Reduser risiko for tap av planlagte aktiviteter.

Vedlikehold

Oppretthold høy driftssikkerhet med systematisk vedlikehold.

Kompetanse

Styring og kontroll med gyldige sertifikater og kompetanse i virksomheten.

Mobil Applikasjon

Brukervennlig APP som er integrert med flere web-moduler.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien