Åpne og bedriftsinterne kurs

4human TQM

TQM Enterprise

Kurs og brukeropplæring kan skje umiddelbart etter avtale når systemet er overlevert. Vi anbefaler opplæring for Superbrukere for å få kontroll på grunnleggende operasjoner og forståelse av systemet. Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne benytter egen pc.

Målsettingen med opplæringen er at kunden skal betjene TQM Enterprise helt på egenhånd. Opplæring kan skje ute hos kunden eller i våre lokaler i Skien og på Torp lufthavn.

 • Dypere oppfølgingsmodul
 • Annet som spesifikt ønskes gjennomgått

Åpne kurs

På våre åpne kurs deltar inntil 10 deltagere fra ulike virksomheter. Kurset har faste temaer, men tilpasses noe etter deltagernes ønsker. Fordelen med å delta på åpne kurs er at man treffer andre virksomheter, som ofte har tilsvarende utfordringer som en selv, men kanskje med en annen tilnærmingsmåte. Utveksling av erfaring mellom deltagerne er et viktig resultat av et åpent kurs.

Våre åpne kurs:

 • Kurs for Administratorer
 • Kurs i risikostyring og bruk av Risikomodulen
 • Kurs i Hendelsesmodulen –måleparametre, årsaksanalyse og tiltak

Bedriftsinterne kurs

Trenger flere i din virksomhet samme opplæring, lønner det seg med et bedriftsinternt kurs. Vi har tilsvarende kurs som ved åpne kurs, men tilpasses både i innhold og lengde.

Våre bedriftsinterne kurs:

 • Kurs for Administratorer
 • Kurs i risikostyring og bruk av Risikomodulen
 • Kurs i Hendelsesmodulen –måleparametre, årsaksanalyse og tiltak
 • Hvordan forstå kravene i ISO 9001 og ISO 14001
 • Prosesskartlegging
 • Intern revisjon – fra etablering av program til rapportering av resultater
 • GDPR i ledelsessystemet

Våre kursholdere

Våre kursholdere har flere års erfaring med kurs, konferanser og bedriftsinterne kurs innenfor kvalitet- og virksomhetsstyring.

Ragna Karoline Aasen

Ragna Karoline Aasen

Seniorrådgiver

Jørild Theie

Jørild Theie

Seniorrådgiver

Erik B. Moen

Erik B. Moen

Seniorrådgiver

Ragna Karoline Aasen

Har jobbet som Seniorrådgiver i 4human TQM siden 2017. Hovedoppgaver er å bistå virksomheter med å implementere TQM Enterprise og sikre at krav fra kunder og myndigheter ivaretas i denne prosessen. Flere og ønsker et ledelsessystem basert på kravene i ISO 9001 og 14001 standardene, ofte med sertifisering som et mål, dette er Ragna Karoline sitt spesialområde. Ragna Karoline er sertifisert Kvalitetsleder, Revisjonsleder kvalitet og Risk Manager. Ragna Karoline var kursholder hos Teknologisk Institutt/Kiwa innenfor kvalitet og miljøledelse, forbedringsprosesser og revisjoner.

Jørild Theie

Er ansatt i 4human TQM som seniorrådgiver med oppgaver innen salg, rådgiving, prosesskartlegging og systemopplæring. Hun har lang og bred erfaring innenfor ledelse og kvalitetsstyring, blant annet som kvalitetsleder i ulike virksomheter. Jørild har jobbet med TQM Enterprise i om lag 20 år, hun var en av de første kundene til 4human TQM i 2001. Jørild er i tillegg engasjert som revisor av Norsk Akkreditering (NA) i forbindelse med bedømming iht. ISO 17025 og ISO 15189 (Laboratoriestandarder). Hun har også vært revisjonsleder i NA. Jørild er utdannet bioingeniør med etterutdanning i kvalitetsstyring.

Erik Moen

Har jobbet i 4human TQM siden 2009. Erik er sertifisert EQUASS Assurance Auditor

 

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien