Kurs i Praktisk risikostyring

4human TQM

Kurs: Praktisk risikostyring

Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en sertifisering. Vårt kurstilbud inkluderer derfor også dette.

Kurs

Beskrivelse

Alle virksomheter påvirkes av interne og eksterne forhold som gir ulike typer av risiko og muligheter. Målet er at deltagerne skal kunne arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå i egen virksomhet og kunne gjennomføre risiko­vurderinger ved bruk av TQM Enterprise. Kurset omsetter kravene til risikostyring i ISO 9001, ISO 14001 og Internkontrollforskriften ut i praksis. Kurset passer også godt for de som ikke er sertifisert.

Kurset er satt sammen på en slik måte at du som deltager kan velge om du vil være med i to dager eller avslutte etter første dag. Dag 1 er en generell introduksjon til risikostyring i TQM Enterprise og gjør bruk av den funksjonaliteten som er nødvendig for å komme i gang med Risikomodulen. På Dag 2 ser vi på risiko både på et overordnet nivå og i virksomhetens prosesser. Vi går grundig inn i etableringen av risikoelementer og hvordan disse legger grunnlaget for risiko­styringen i virksomheten.

Lær hvordan du kan identifisere og følge opp risiko og muligheter i din virksomhet med vårt praktiske kurs i risikostyring.

Etter gjennomført kurs skal du

 • Kunne prinsippene for kartlegging av risiko
 • Kunne forstå og bruke funksjonaliteten i Risikomodulen
 • Kjenne kravene til risikostyring for både kvalitet, miljø og HMS
 • Kunne bruke resultater fra risikovurderingene i forbedringsarbeid

Agenda dag 1 og 2

Målgruppe

 • Øverste ledelse
 • Kvalitetsledere
 • Prosessansvarlige

Forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper

Tid: 2 dager

Kursinnhold:

 • Hva som må risikovurderes
 • Begreper og innstillinger
 • Praktiske oppgaver
 • Overordnet risiko og HMS
 • Kontekst og interesseparter
 • Oppgave: SWOT
 • Risikoelementer
 • Kartlegging av risiko med TQM Enterprise

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien