Kurs i ISO 9001 og 14001

4human TQM

Kurs: ISO 9001 og 14001

Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en sertifisering. Vårt kurstilbud inkluderer derfor også dette.

Kurs

Beskrivelse

Kurset gir en innføring i kravene i ISO 9001 og 14001, slik at du kan bygge opp, drifte og vedlikeholde et ledelsessystem for din virksomhet. Kurset er lagt opp slik at på dag 1 gjennomgås kravene som er felles for de to standardene, mens på dag 2 tar man de kravene som kun gjelder for ISO 14001. Dag 2 har fokus på systematisk tilnærming til miljøforvaltning med temaer som miljøaspekter, miljømål, samsvarsforpliktelser og samsvarsevalueringer.

Etter kurset skal du ha grunnleggende kjennskap til kravene i ISO 9001 og ISO 14001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitet- og miljøledelse og kontinuerlig forbedring

Agenda dag 1 og 2

Målgruppe

 • Virksomheter som ønsker å etterleve kravene i ISO 9001 og ISO 14001
 • Personell som har behov for oppfriskning av sin kunnskap

Informasjon

Forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper

Tid: 2 dager

Kursinnhold felles:

 • Sentrale prinsipper i kvalitetsledelse og krav til ledelsessystem
 • Risikobasert styring, kontekstbeskrivelse og interessenter
 • Lederens rolle og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet
 • Kvalitetspolitikk, mål og forbedringsverktøy
 • Kontinuerlig forbedring
 • Avvikssystem, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
 • Risikostyring

Kursinnhold ISO 14001:

 • Miljøpolicy og miljømål
 • Kartlegging av miljøaspekter
 • Beredskap
 • Samsvarsforpliktelser
 • Samsvarsevaluering

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien