Kurs i ISO 9001 og 14001

4human TQM

Kurs: ISO 9001 og 14001

Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en sertifisering. Vårt kurstilbud inkluderer derfor også dette.

Kurs

Beskrivelse

Kurset gir en innføring i kravene i ISO 9001 og 14001, slik at du kan bygge opp, drifte og vedlikeholde et ledelsessystem for din virksomhet. Kurset er lagt opp slik at på dag 1 gjennomgås kravene som er felles for de to standardene, mens på dag 2 tar man de kravene som kun gjelder for ISO 14001. Dag 2 har fokus på systematisk tilnærming til miljøforvaltning med temaer som miljøaspekter, miljømål, samsvarsforpliktelser og samsvarsevalueringer.

Etter kurset skal du ha grunnleggende kjennskap til kravene i ISO 9001 og ISO 14001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitet- og miljøledelse og kontinuerlig forbedring.

Kursinnhold felles:

 • Sentrale prinsipper i kvalitet og miljøledelse, samt krav til ledelsessystem
 • Prosessorientering
 • Risikobasert styring, kontekst, interesseparter, policy og mål
 • Lederens rolle og ansvar i det systematiske kvalitet- og miljøarbeidet
 • Kontinuerlig forbedring
 • Avvikssystem, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
 • Risikostyring

Kursinnhold ISO 14001:

 • Kartlegging av miljøaspekter
 • Samsvarsforpliktelser
 • Samsvarsevaluering
 • Beredskap

Kursinnhold ISO 9001:

 • Krav til produkter og tjenester
 • Utforming og utvikling av produkter
 • Styring av prosesser, produkter og tjenester levert av eksterne

Agenda dag 1 og 2

Målgruppe

 • Virksomheter som ønsker å vite mer om kravene og praktisk løsning på disse
 • Virksomheter som ønsker å etterleve kravene i ISO 9001 og ISO 14001
 • Personell som har behov for oppfriskning av sin kunnskap

Informasjon

Forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper

Dato og tid: 25.03.20 – 26.03.2020, kl: 09:30-16:00

Pris: 5400,- +mva

Legg til i kalender

Påmeldingsfrist: 20.03.2020

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien