Modulkurs: Skjema

4human TQM

Aktuelle temaer innen skjemamodulen

  • Innstillinger
  • Maler
  • Tilgangsstyring
  • Planlegging
  • Design av skjema og sjekklister
  • Eksempler på skjemaer og sjekklister

Målgruppe

  • Administratorer
  • Prosessanavarlige
  • Personell som skal utarbeide/designe skjemaer

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien