Modulkurs: Hendelse

4human TQM

Beskrivelse av kurset i hendelsesmodulen

Mange virksomheter har blitt gode på hendelsesregistrering, men klarer ikke å utnytte potensialet til forbedring som ligger i alle disse registreringene. Det som ofte mangler er systematisk gjennomføring av årsaksanalyser.

En systematisk gjennomført årsaksanalyse gir mulighet for å identifisere de grunnleggende årsakene til hendelsene, og finne ut om det er en engangshendelse eller noe som gjentar seg.

Uten en årsaksanalyse risikerer man å iverksette tiltak som ikke har den ønskede effekten. Når årsaken er funnet, og tiltakene iverksatt basert på dette, øker sannsynligheten for å hindre gjentagelse.

Aktuelle temaer innen hendelsesmodulen

 • Innstillinger
 • Hendelsestyper
 • Årsaksanalyse
 • Tiltakstyper
 • Måleparametre
 • Bruk av prosessgrupper
 • Ekstern hendelsesregistrering
 • Hendelsesprosessen; fra registrering til lukking
 • Søk og statistikk

Målgruppe

 • Administratorer
 • Prosessansvarlige

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien