Kurs i Hendelsesmodulen

4human TQM

Kurs: Hendelsesmodulen – Måleparametre, årsaksanalyse og tiltak

Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en sertifisering. Vårt kurstilbud inkluderer derfor også dette.

Kurs

Beskrivelse

Mange virksomheter har blitt gode på hendelsesregistrering, men klarer ikke å utnytte potensialet til forbedring som ligger i alle disse registreringene. Det som ofte mangler er systematisk gjennomføring av årsaksanalyser. En systematisk gjennomført årsaksanalyse gir mulighet for å identifisere de grunnleggende årsakene til hendelsene, og finne ut om det er en engangshendelse eller noe som gjentar seg. Uten en årsaksanalyse risikerer man å iverksette tiltak som ikke har den ønskede effekten. Nårårsaken er funnet, og tiltakene iverksatt basert på dette, øker sannsynligheten for å hindre gjentagelse.

Agenda dag 1 og 2

Målgruppe

  • Kvalitet-, HMS og miljøledere og koordinatorer
  • Prosessansvarlige

Forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper

Tid: 2 dager

Kursinnhold:

  • Funksjonalitet i Hendelsesmodulen
  • Måleparametre
  • Årsaksanalyse
  • Tiltak og effektmåling

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien