Kurs

Praktisk Risikostyring

Velg om du enten ønsker å delta en dag eller to dager.  Alle virksomheter påvirkes av interne og eksterne forhold som gir ulike typer av risiko og muligheter. Målet er at deltagerne skal kunne arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå i egen virksomhet og...

Kurs for Administratorer

Administratorkurs i TQM Enterprise Administrator er systemeieren i TQM Enterprise og har en sentral rolle i oppbygging og vedlikehold av løsningen. Administrator er ofte den i virksomheten som setter system­innstillingene, administrerer brukere og deres tilganger,...

Hendelsesmodulen

Kurs: Hendelsesmodulen - Måleparametre, årsaksanalyse og tiltak Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold...

Kurs i ISO 9001 og 14001

Kurs: ISO 9001 og 14001 Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en...

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien