Kort innføring i Diagramfiler/DrawIO

4human TQM

Dokumenter av typen “diagramfil” er siste skudd på stammen i TQM Enterprise. Vi har tatt i bruk en programvare som heter DrawIO. Dette er et program der du kan lage flytskjemer med ulike utforminger. Programvaren er gratis, men må aktiveres på ditt foretak. Dette kurset er for deg som vil få en rask innføring i mulighetene som ligger i å lage slike diagramfiler. Du kan lese mer om programmet her.

Kort innføring i Diagramfiler

4human TQM har tatt i bruk en programvare som heter DrawIO. Dette er et program der du kan lage flytskjemaer med mer. Programvaren er gratis, men må aktiveres på ditt foretak. Dette kurset er for deg som vil få en rask innføring i mulighetene som ligger i å lage slike diagramfiler.

Modulkurs: DrawIO

Diagramfiler er et program der man kan utarbeide flytskjemaer, tilsvarende som Microsoft Visio. Diagramfiler/DrawIO er gratis, men må aktiveres for ditt foretak. Kurset gir en rask innføring i mulighetene som ligger i slike Diagramfiler.

Det vil i forkant av kurset bli sendt ut en forespørsel der deltagerne gis anledning til å komme med ønsker om temaer.

Aktuelle temaer

  • Design av flytskjemaer
  • Bruk av ulik funksjonalitet i DrawIO
  • Eksempler fra kunder som benytter DrawIO

Målgruppe

  • Administratorer
  • Prosessanavarlige
  • Dokumentansvarlige

 Forkunnskaper

  • Kurset krever ingen forkunnskaper
  • Diagramfiler; denne programvaren er gratis, men må aktiveres for ditt foretak – ta kontakt med deres kundeansvarlig hos 4human TQM eller marked@4humanTQM.no.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien