Modulkurs: Administrasjon

4human TQM

Aktuelle temaer innen Administrasjonsmodulen

 • Prosesskartet, inkludert sammenhengen mellom prosess og moduler
 • Begreper som sted, ansvarstyper, prosessegenskaper
 • Generelle foretaksinnstillinger som layout og språk
 • Brukeradministrasjon
 • Roller i systemet
 • Tilgangsstyring
 • Varslingsmuligheter
 • Etablering av grupper og deres funksjonalitet
 • Synkronisering; deling av prosesser og dokumenter
 • Bruk av Supportsider

Målgruppe

 • Administratorer
 • Prosessansvarlige med særskilt mye ansvar i TQM Enterprise

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien