Bistand med GAP-analyse?

I en GAP-analyse gjennomgår vi den dokumentasjonen dere har i dag opp mot aktuelle krav, for eksempel ISO 9001 og ISO 14001. Før man igangsetter en sertifiseringsprosess kan dette være nyttig for å få oversikt over.

  • Hvilke prosesser har man prosedyrer og rutiner for – og hvilke mangler?
  • Fungerer eksisterende prosedyrer og rutiner godt nok – og tilfredsstiller de kravene?
  • Hvordan prioritere arbeidet med det som må dokumenteres og forbedres?

Ved gjennomføring av en GAP-analyse med henblikk på ISO 9001 og/eller ISO 14001 går vår kvalitetsrådgiver gjennom dokumentasjonen hos dere og vurderer på et overordnet nivå om dette tilfredsstiller de aktuelle kravene. Eventuelle mangler dokumenteres.

Etter en slik analyse anbefaler vi at resultatene presenteres i et ledermøte eller tilsvarende, slik at man sikrer en god forankring av eventuelle behov for endringer i ledelsen.

En GAP-analyse kan også være fornuftig i forbindelse med resertifisering i henhold til de nye utgavene av ISO 9001 og ISO 14001. En GAP-analyse er en god måte å avdekke behov for endringer i eget ledelsessystem, utarbeide en handlingsplan og implementere nye krav, slik at man er godt forberedt til revisjon og resertifisering.

Vi i 4human TQM har lang erfaring og mye kunnskap innen HMS og vi bistår gjerne med rådgivning. Hør med oss om vi kan bistå dere!

Kontakt oss

*Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien