Dokumentstyring

Brukervennlig og enkel styring av prosedyrer.
Få demo

Dokumentstyring

Brukervennlig og enkel styring av prosedyrer.

 

Få demo

Dokumentstyring

Gjennom modulen Dokumentstyring, kan dokumentene massivt lastes inn i prosessene med dra-og-slipp fra Windows Utforsker.

APPen synkroniseres med modulen, slik at brukerne kan søke på dokumenter og utføre oppgaver fra mobile enheter. Eks lesebekreftelser.

Internkontroll

Modulen for dokumentstyring dekker prosessdesign med ansvarlige personer. Modulen dekker også kontroll på all dokumentasjon (styringsdokumenter, versjonshåndteringer, godkjenninger). Samsvarer med §5 annet ledd nr 1,2,3,4,5,7 i Internkontrollforskriften.

Modulen støtter blant annet disse kravene i ISO 9001:

 • Punkt 7.5 Dokumentert informasjon
 • Punkt 7.5.2 Oppretting og oppdatering
 • Punkt 7.5.3 Styring av dokumentert informasjon
 • Fleksibel løsning – passer for enkeltmannsforetak og konsern
 • Uavhengig av størrelsen på din virksomhet kan modulen for dokumentstyring i TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet.

Fordeler med dokumentstyring

 • Originaldokumenter kan publiseres fra morselskap ut til alle selskaper. Datterselskapene/avdelingene kan ikke endre på originaldokumentene
 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene
 • Alle selskapene forholder seg til originaldokumenter og man unngår flere versjoner av samme dokument

Har dere HMS-håndbok? Vi har laget en oversikt over innhold som bør være med i HMS-håndboken.

Viktige funksjoner i modulen

 • Integrert mot alle tilgjengelige moduler
 • Filuavhengig system (Databasedokumenter og fysiske filer)
 • Delingsfunksjonalitet oppstrøms, nedstrøms og horisontalt
 • Automatisk versjonsstyring og sporbarhet
 • Automatisk generering av topptekster
 • Automatisk versjonsstyring og sporbarhet
 • Automatiske godkjenningsrutiner
 • Automatisk genererte topp-/bunn tekster
 • Automatisk generert IK-oversikt. Hvem har ansvar for hva og hvor
 • Revisjonsstyring av prosesser og enkelt-dokumenter
 • Lesebekreftelser
 • Massive søkemuligheter, inkl søk i fysiske dokumenter
 • Snarveier fra prosesskart til andre moduler
 • Hendelsesbaserte varslinger
 • URL-linker til «alt»

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien