Velg en side

Brukerforum

4human TQM

4human TQM – Brukerforum 2019

Ekspander ditt faglige nettverk med andre fagfolk innen HMSK. Kunnskapsoverføring på tvers av fag, en møteplass for deg og andre som bruker digitaliserte HMS-systemer.

Konferanse

Brukerforum 2019

Vi setter stor pris på muligheten til å møte våre kunder på våre Brukerforum. Disse arrangeres 1-2 ganger i året på forskjellige steder i landet.

Vårt Brukerforum er en møteplass for oss og våre kunder. Vi har de siste årene hatt stor suksess med å gjennomføre Brukerforumet over to dager. Dag 1 har fokus på TQM Enterprise og dets funksjonalitet, i tillegg til inspirerende foredrag fra kunder og eksterne foredragsholdere. Dag 2 har en agenda med mye spennende faglig innhold, fordelt på flere ulike parallelle workshops.

I tillegg til det faglige er dette en hyggelig og sosial arena, der man utveksler erfaringer og knytter kontakter.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien