Avviksbehandling

Resultatforbedring med langsiktige tiltak.

 

Få demo

Avviksbehandling

Resultatforbedring med langsiktige tiltak.

 

Få demo

Den prosessorienterte hendelsesmodulen (avviksbehandling) har sterk fokus på å dokumentere kontinuerlig forbedring gjennom brukervennlig registrering, behandling og presentasjon av ulike grafiske fremstillinger.

Det er mulig å vise data aggregert i konsernstukturer, eller filtrere data ned til laveste prosessnivå.

APPen synkroniseres med modulen, slik at brukerne kan søke på hendelser og utføre oppgaver fra mobile enheter. Eks oppfølging av tiltak.

Flere hundre tusen registrerte hendelser har bidratt til at våre kunder har fått en forsterket konkurransekraft gjennom systematisk og dokumentert forbedringsarbeid.

Resultatforbedring handler veldig ofte om å gjennomføre arbeidet på en smartere måte enn før. Bli mer effektive, øke kvaliteten på produkter og tjenester. Det handler også om å ha fokus på virkningsfulle tiltak.

Et av de viktigste kravene i blant annet ISO 9001 er å kunne dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, samt uttrykke effekten av tiltakene. I praksis vil dette si at man skal være i stand til å dokumentere effekten av alle implementerte tiltak i arbeidsprosessene.

Har dere egen HMS-håndbok? Her er en oversikt over hva en HMS-håndbok bør inneholde.

Viktige funksjoner i modulen

 • Integrert med risikomodulen. Viser potensiale/«worst case» i registrert hendelse
 • Registrering og behandling av alle typer hendelser
 • Dynamiske muligheter for oppsett av KPI-parametre overordnet og nedstrøms
 • Enorme søkemuligheter
 • Mulighet for å legge til valgfrie felter som automatisk vises i søkebildet
 • Diverse vedleggsmuligheter
 • Valgfri tekst på informasjonsikoner for veiledning til utfylling av felter
 • Effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Dokumentasjon av kostnader
 • Eksportmuligheter, Excel, PDF og Word
 • Stort utvalg av grafiske filtreringsmuligheter med full drilldown-funksjon
 • Grafisk dashbord med drilldown av Min statistikk

TQM App – melde inn hendelser via mobiltelefonen

Det er mulig å melde hendelser via mobiltelefon. En ideell metode for personer som ikke har muligheter for å registrere via PC. F.eks personell i hjemmetjenesten i kommuner og VA, eller andre som befinner seg på steder der det ikke er tilgang på egne fagsystemer.

Tilleggsfunksjonalitet til modulen for avviksbehandling

 • Modulen støtter disse kravene i ISO 9001
 • Punkt 10 Forbedring
 • Organisasjonen skal bestemme og velge muligheter for forbedring og implementere alle nødvendige tiltak for å oppfylle kunders krav og øke tilfredshet
 • Punkt 10.2 Avvik og korrigerende tiltak
 • Punkt 10.3 Kontinuerlig forbedring

Internkontroll

Med modulen for Hendelsesbehandling så dekker også TQM Enterprise prinsippet om kontinuerlig forbedring. En organisasjon operer dynamisk hvis den kan vise til kontinuerlige forbedringer. I modulen for Hendelsesbehandling så kan man registrere avvik, observasjoner og forbedringer som er med på å legge til rette for kontinuerlig forbedring. Samsvarer med §5 annet ledd nr 6,8 i Internkontrollforskriften.

Fordeler i denne modulen

 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter og kan se overordnet statistikk for alle selskapene
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene
 • Mulighet for å melde avvik på tvers av selskapene

Fleksibel løsning

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien