Aktivitetsplanlegger

Planlegg frekvente aktiviteter og reduser risiko.
Få demo

Aktivitetsplanlegger

Planlegg frekvente aktiviteter og reduser risiko.
Få demo

Modulen for Aktivitetsplanlegger i TQM Enterprise er integrert med prosesshierarkiet. Benyttes til alle typer frekvente aktiviteter og er med på å redusere risiko for tap av planlagte aktiviteter, f.eks ved at ansatte slutter. Planlegg vernerunder, interne revisjoner og andre faste møter og legg dem inn som aktiviteter.

Modulen kan blant annet benyttes til å sette opp en aktivitetsplan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen – §5 annet ledd nr 8 i Internkontroll-forskriften.

Organisasjonens ledelse skal gjennomgå ledelsessystemet for kvalitet med planlagte mellomrom for å sikre at det er kontinuerlig er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt og i tråd med organisasjonens strategiske retning.

Fordeler for din virksomhet

 • Koble aktivitetene til arbeidsprosessene i løsningen
 • Start en aktivitetsgenerator flere år frem i tid
 • Definere hovedaktiviteter og delaktiviteter
 • Koble egne aktivitetsansvarlige til hoved- og delaktiviteter
 • Påminnelser sendes ut via epost
 • Alle «Mine aktiviteter» har egen side
 • Gruppering på organisasjonsnivåer
 • «Drilldown» på grafisk visning (simulert årshjul)
 • Gode søkemuligheter
 • Automatisk ny visning når aktivitet klikkes for utført

Internkontroll

Modulen for styring av Aktiviteter kan blant annet benyttes til å sette opp en aktivitetsplan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen – §5 annet ledd nr 8 i Internkontrollforskriften.

Modulen støtter blant annet disse kravene i ISO 9001:

 • Punkt 9.2.1 Intern revisjon
 • Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om ledelsessystemet for kvalitet.
 • Punkt 9.3 Ledelsens gjennomgang

Organisasjonens ledelse skal gjennomgå ledelsessystemet for kvalitet med planlagte mellomrom for å sikre at det er kontinuerlig er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt og i tråd med organisasjonens strategiske retning.

Fleksibel løsning

– passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Bestill demo

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien