Administratorkurs

4human TQM

Kurs: Administrator

Vårt hovedfokus er å gi våre kunder trygghet i deres bruk av TQM Enterprise. Våre kurs har dette som hovedmål. I tillegg ønsker flere og flere virksomheter å få et styringssystem som enten er i henhold til kravene i ISO 9001/ISO 14001, eller en sertifisering. Vårt kurstilbud inkluderer derfor også dette.

Kurs

Beskrivelse

Administrator er systemeieren i TQM Enterprise og har en sentral rolle i oppbygging og vedlikehold av løsningen. Administrator er ofte den i virksomheten som setter system­innstillingene, administrerer brukere og deres tilganger, endrer prosesskart og iverksetter eller vedlikeholder ulike deler av funksjonaliteten i TQM Enterprise. Det anbefales to administratorer per foretak. Administratoren er den som kan kontakte TQM Partner ved behov for support.

Agenda

Målgruppe

  • Nytt personell som Kvalitet-, HMS og miljøledere og koordinatorer
  • Personell som skal overta administratorroller, og som er litt kjent med TQM Enterprise
  • Personell som har behov for oppfriskning av sin kunnskap

Informasjon

Forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper

Tid: 1 dag (09:00-15:30)

Kursinnhold:

  • Administrasjonsmodulen
  • Dokumentmodulen
  • Hendelsesmodulen

 

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien