Kurs for Administratorer i TQM Enterprise

4human TQM
Påmelding

Administratorkurs i TQM Enterprise

Administrator er systemeieren i TQM Enterprise og har en sentral rolle i oppbygging og vedlikehold av løsningen. Administrator er ofte den i virksomheten som setter system­innstillingene, administrerer brukere og deres tilganger, endrer prosesskart og iverksetter eller vedlikeholder ulike deler av funksjonaliteten i TQM Enterprise. Det anbefales et par administratorer per foretak. Administratoren kan kontakte TQM Partner ved behov for support.

Kurs

Administratorkurs i TQM Enterprise

Forkunnskaper
 • Kurset krever ingen forkunnskaper

Kurset tar for seg blant annet følgende temaer:

Administratormodulen

 • Prosesskartet, inkludert sammenhengen mellom prosess og moduler
 • Begreper som sted, ansvarstyper, prosessegenskaper
 • Generelle foretaksinnstillinger som layout og språk
 • Brukeradministrasjon
 • Roller i systemet
 • Tilgangsstyring
 • Varslingsmuligheter
 • Etablering av grupper og deres funksjonalitet
 • Synkronisering; deling av prosesser og dokumenter
 • Bruk av Supportsider

Dokumentmodulen

 • Generelle innstillinger
 • Innlegging av dokumenter og deres egenskaper

Hendelsesmodulen

 • Generelle innstillinger

Informasjon

Påmeldingsfrist: Etter avtale

Sted: Etter avtale

Dato og Tid: Etter avtale

Målgruppe:

 • Nytt personell som Kvalitet-, HMS og miljøledere og koordinatorer
 • Personell som skal overta administratorroller, og som er litt kjent med TQM Enterprise
 • Personell som har behov for oppfriskning av sin kunnskap

4human TQM leverer prosessorienterte styringssystemer for HMS, Kvalitet og Ytremiljø til mer enn 400 juridiske virksomheter i privat og offentlig sektor.

KONTAKT OSS

  Marked@4humanTQM.no 
  48 31 38 38
   Strandgata 8, 3725 Skien